Update meerkosten corona 2021

Naar aanleiding van de afwijzingen op de meerkosten corona 2021 door de individuele zorgverzekeraars, heeft Bo gesproken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ZN en haar zorgverzekeraars zijn te voorbarig geweest om dit voor de kraamzorg af te wijzen. Er is afgesproken dat Bo hier opnieuw een uitgebreide inhoudelijke en financiële onderbouwing voor aanlevert. Deze onderbouwing ligt nu bij de NZa, die toetst op plausibiliteit en ZN, die uiteindelijk beslissen.

In de aangeleverde onderbouwing is uiteen gezet dat het inhoudelijke beleid noodzakelijk was om kraamzorg te kunnen blijven verlenen. Daarnaast is dit in lijn met het RIVM. In de financiële paragraaf is opgenomen wat de financiële gevolgen zijn voor het inhoudelijke beleid. Concreet is benoemd wat de meerkosten zijn, als percentage ten opzichte van de omzet. Dit is opgesteld in samenwerking met de adviesgroep Financiering & Informatievoorziening. Bo houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen.