Financiering & Gegevensuitwisseling

Bo Bol Financiering & Informatievoorziening in het strategisch plan 2022-2024

De kraamzorg wordt passend bekostigd, met voldoende financiële middelen, waardoor deze toekomstbestendig is. 

De kraamzorg legt gestandaardiseerd gegevens vast die uitgewisseld kunnen worden of opnieuw kunnen worden gebruikt.

Doelstellingen: 

  1. De bekostiging van de kraamzorg sluit aan bij het anders organiseren van de zorg. 
  2. Kraamzorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, zonder enige financiële drempel. 
  3. De kraamzorgsector is financieel gezond met passende tarieven en de mogelijkheden om te kunnen investeren in die sector. 
  4. De kraamzorg registreert gegevens conform vastgestelde normen digitaal. 
  5. Gegevens die de kraamzorg vastlegt worden gebruikt voor meerdere doeleinden.