Indiceren in de kraamzorg - Governance

Op dit moment is de Governance structuur nog in ontwikkeling.

De KLIM heeft als doel zorg op maat te indiceren. Zorg op maat is echter geen vast gegeven, de omvang en inhoud daarvan kan veranderen in de tijd. Het is van belang dat de KLIM blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk en met regelmaat wordt geëvalueerd en aangepast.

Voor een goede aansluiting bij de ontwikkelingen in de praktijk en de integrale geboortezorg is het van belang dat de verschillende stakeholders van de kraamzorgsector betrokken zijn. Hiervoor wordt een governance structuur ontwikkeld.