Project digitalisering & digitale gegevensuitwisseling

Welkom op de project pagina van project digitalisering & digitale gegevensuitwisseling!

De kraamzorg is een belangrijke partner in de geboortezorgketen. Bij het digitaal uitwisselen van gegevens in de geboortezorg is zij daarom ook onmisbaar. Bo heeft samen met de NBvK, het KCKZ, Babyconnect en Nictiz een projectplan opgesteld waarin de landelijke randvoorwaarden voor de kraamzorg worden geregeld voor digitalisering en digitale gegevensuitwisseling. Het totale plan bestaat uit zes doelen en voor vier hiervan hebben Bo, de NBvK en het KCKZ subsidie gekregen van het ministerie van VWS.
Hieronder staan de doelen met het beoogde resultaat beschreven.

Hoofddoel: Het realiseren van digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de kraamzorg.

Elke maand overlegt Bo Geboortezorg met de NBvK, het KCKZ, Babyconnect en Nictiz over de stand van zaken van het projectplan en wordt gekeken naar waar samen gewerkt kan worden. Daarnaast worden belangrijke onderwerpen uit dit project besproken in de adviesgroep Financiering & Informatievoorziening.

Subdoelen

  1. Kraamzorgorganisaties en ZZP kraamverzorgenden registreren zorginformatie digitaal conform de vastgestelde dataset en de kraamzorgorganisaties kunnen dit faciliteren.
  2. Kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties nemen deel aan het VIPP Babyconnect voor digitale gegevens uitwisseling in de geboortezorg voor de implementatie en het duurzaam borgen van standaarden/afspraken in de geboortezorg.
  3. Het PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset) 3.1.1 implementeren als onderdeel van het PWD 3.2 binnen het VIPP Babyconnect en het duurzaam borgen van de informatiestandaard.
  4. De kraamzorgsector neemt deel aan VIPP Babyconnect en hiervoor zijn protocollen voor de sector voor hun zorgprofessionals beschikbaar.