Indiceren in de kraamzorg - De pilot

Het doel van de pilot is in de praktijk te testen en te achterhalen of de KLIM bijdraagt aan het leveren van kraamzorg op maat, of de KLIM door intakers en kraamverzorgende goed toe te passen is in de praktijk en wat het effect is van de KLIM op de bedrijfsvoering van kraamzorgorganisaties. De pilot zal op 1 september 2022 van start gaan. Op dit moment worden de randvoorwaarden voor de pilot verder uitgewerkt.

Het onderzoek is opgebouwd uit twee hoofd- en deelvragen:

 1. Wordt middels de KLIM meer kraamzorg op maat geleverd dan met het LIP tegen acceptabele kosten?
  1. Is de omvang van de geleverde zorg op maat?
  2. Leidt de zorg met de KLIM tot betere uitkomsten dan met het LIP?
  3. Wat is de gemiddelde kostprijs voor kraamzorg ten opzichte van het LIP?
  4. Wat is de gemiddelde kostprijs per zorgpakket?

       2. Is de KLIM uitvoerbaar in de praktijk?

  1. Hoe wordt de werkwijze en implementatie van de KLIM ervaren door kraamzorgmedewerkers en kraamzorgorganisaties?
  2. Wat zijn de ervaren voor en nadelen van de KLIM volgens kraamzorgmedewerkers?
  3. Hoe ervaren cliënten de KLIM?
  4. Hoe wordt de samenwerking met anderen ervaren door kraamzorgmedewerkers?
  5. Wat is de impact van de KLIM op de organisatie?

Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden voeren we het onderzoek uit in drie verschillende onderdelen. 

Ten eerste wordt er een experiment gedaan waarbij we met vragenlijsten de uitkomsten van de KLIM vergelijken met de uitkomsten van het LIP. Bij cliënten in de interventie groep wordt de zorg geïndiceerd en geleverd volgens de KLIM. Bij cliënten in de controle groep wordt de zorg geïndiceerd en geleverd volgens het LIP. Binnen de interventie en controle groep wordt onderscheid gemaakt tussen gezonde cliënten en cliënten met een verhoogde zorgzwaarte. 

Ten tweede organiseren we focusgroepen met verschillende respondentgroepen waarin we aandacht besteden aan de haarbaarheid in de praktijk en het oplossen van eventuele knelpunten. 

Tot slot voeren we een kostprijsberekening uit waarin we bereken wat de kostprijs per zorgpakket en gemiddeld per verzorging is.