De vereniging - Visie

Bo staat en gaat voor verdere professionalisering, profilering én positionering van kraamzorg in de geboortezorg, zodat haar leden toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden. Bo streeft naar een sector met hoge kwaliteit op het gebied van bedrijfsvoering, professionaliteit, marktgedrag en goed werkgeverschap. De ambitie is ook een arbeidsmarkt die in balans is. Alle kraamzorgorgansaties voldoen aan dezelfde eisen en dragen samen bij aan de professionalisering van de gehele sector. Met de nadruk op samen bijdragen. Bo streeft naar een markt waarin de marktwerking passend is bij dat waar Bo voor staat.

Kernwaarden Bo en haar leden zijn: Deskundig en gedreven, Verbindend en toegankelijk, Ondernemend & Betrouwbaar en transparant