Inrichting Sector

Bo Bol inhoud kraamzorg in het strategisch plan 2022-2024

Visie en een ontwikkelplan op de optimale inrichting van de kraamzorgsector is noodzakelijk om verdere ontwikkeling en innovaties van de kraamzorgsector binnen de Geboortezorg mogelijk te maken.

Doelstellingen:

  1. Duidelijk is welke minimale omvang van kraamzorgorganisaties een waarborg is voor optimale kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering.
  2. Marktwerking staat de benodigde doorontwikkeling en innovaties niet in de weg (en is hieraan ondergeschikt).
  3. De structuur en wijze van samenwerken (in de regio) draagt bij aan de doelstellingen van Integrale Geboortezorg.
  4. Het nieuwe kwaliteitskader kraamzorg sluit aan op ontwikkelingen en innovaties in de sector en is de norm voor alle kraamzorgorganisaties en professionals.
  5. Toetreding tot de markt is gereguleerd en nieuwe toetreders conformeren zich aan de gestelde kaders en doelen van de sector.