Wegwijzer fysieke belasting

Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysiek zwaar werk belemmert de duurzame inzetbaarheid. Door simpele acties, procesveranderingen en de inzet van hulpmiddelen wordt het werk lichter en worden medewerkers duurzamer inzetbaar. De wegwijzer Fysieke belasting is een hulpmiddel om op een gestructureerde wijze echt aan de slag te gaan. Met het doorlopen van de stappen kunt u de signalen in kaart brengen en een plan opstellen om de knelpunten aan te pakken.

Klik hier voor de Wegwijzer fysieke belasting.

Bron: TNO.