Aan de slag met strategisch arbeidsmarktbeleid!

 

In 2018 is in opdracht van Bo, door FWG, het prognosemodel ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de behoefte van nieuwe kraamverzorgenden in uw regio. Het model is recent opnieuw gevuld met cijfers die Bo heeft ontvangen van het KCKZ en PFZW. Ook de nieuwe cijfers van het CBS zijn ingevoerd in het model. Hier treft u de infographic arbeidsmarktcijfers 2020 incl. toelichting.

 

Het aantal FTE in de kraamzorg is stabiel. Dit komt omdat kraamverzorgenden tussen 2018 en 2020 bijna een half uur per week meer zijn gaan werken. In aantal zijn er iets minder kraamverzorgenden in de sector werkzaam. De gemiddelde leeftijd van alle kraamverzorgenden is toegenomen met 0,4 jaar naar 44,8 jaar.

 

Ook dit jaar kunt u als werkgever de regionale arbeidsmarktcijfers opvragen voor uw KSV. Kijk hieronder voor meer informatie!

 

Meer uren werken
Tussen 2018 en 2020 zijn de kraamverzorgenden 0,4 uur per week meer gaan werken. T.o.v. 2015 is dit een stijging van ruim 2 uur. Deze aanhoudende stijging is een goede ontwikkeling, echter liggen er nog kansen!
De stichting Het Potentieel Pakken (HPP) biedt handvaten om contracten in de zorg verder uit te breiden. Eén van de suggesties is een goed gesprek tussen werkgever en werknemer over mogelijkheden en wensen. Klik hier om het rapport hierover te lezen.

 

Beperken uitstroom
In 2019 en 2020 hebben 1940 kraamverzorgenden zich bij het KCKZ uitgeschreven. Het aantal nieuwe inschrijvingen in die periode betreft 1.580. Wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? Hierover heeft het Actieleernetwerk een artikel geschreven. Zo houdt een goede werkgever zijn personeel vast door oprechte aandacht, ontwikkelingskansen en goed leiderschap. Lees hier meer over het thema ‘beperken uitstroom’.

 

Redenen uitstroom
Wat zijn de redenen dat werknemers hun werkgever verlaten? PFZW heeft hierover onderzoek gedaan in de sector Zorg & Welzijn.  Voor VVT zijn de twee belangrijkste vertrekredenen manier van werken/aansturing leidinggevende  en werksfeer/samenwerking.  Ook speelt werkdruk voor velen een rol.

 

Handreiking continuïteit kraamzorg bij krapte
Elk jaar ervaart de kraamzorg een geboortepiek rondom de zomer. Bo heeft een handreiking opgesteld welke middelen hiervoor kunnen worden ingezet. Klik hier voor de handreiking.

 

Aantrekken van kraamverzorgenden

De grootste groep kraamverzorgenden is de groep in de leeftijd van 50-55 jaar (1139 kraamverzorgenden). Daarnaast trekt de groep <20-25 aan met nu 595 kraamverzorgenden (196 meer dan in 2018) dat is een stijging van maar liefst 49% in die groep. Eén van de uitdagingen is om de groep jongeren te blijven trekken én ze vast te houden.

 

Bo heeft voor de sector kraamzorg een promotievideo kraamzorg ontwikkelt. Het doel hiervan is om het vak kraamverzorgende én de sector in beeld te brengen. ‘Wat houdt het vak kraamverzorgende in?’ ‘Hoe is het om voor een kraamzorgorganisatie te werken?’ en ‘Hoe zit de kraamzorgsector in elkaar?’ Tevens wordt een duidelijk beeld geschetst van de kraamzorgorganisaties, de werkgevers en de werknemers die de professionele zorg leveren.

 

Landelijke prognose vs regionale prognose

Het prognosemodel laat zien dat er landelijk ongeveer 1350 kraamverzorgenden per jaar nodig zijn in de sector. Daarvan wordt al een groot deel opgeleid in de sector, ongeveer 800 kraamverzorgenden per jaar.
Per jaar worden +/- 800 kraamverzorgenden opgeleid. Dat betekent dat de uitdaging zit in 1350-800= 550 kraamzorgprofessionals. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit:
– opleiden van kraamverzorgenden
– vasthouden van personeel
– creëren van grotere contracten.
De uitdagingen voor de kraamzorgsector zijn om minimaal op hetzelfde niveau als in 2020 op te blijven leiden, waarbij een stap extra nóg beter is en meer zekerheid biedt. Daarnaast is veel winst te behalen in het vasthouden van de kraamzorgprofessionals voor de sector kraamzorg, dus zorgen voor minder uitstroom. Ook is er veel potentie in het verhogen van de arbeidscontracten van de kraamverzorgenden met enkele uren.

 

Regionale strategische arbeidsmarktplanning
Met behulp van het prognosemodel brengt Bo de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in beeld. Het model geeft aan hoeveel kraamverzorgenden er nodig zijn aan de hand van het geboortecijfer in een bepaalde regio. Daarnaast houdt het model rekening met uitstroom van kraamverzorgenden. Hierdoor kan op een effectieve manier de totale behoefte aan nieuwe kraamverzorgenden worden gemeten. Tezamen geeft dit een beeld van de totale behoefte aan nieuwe kraamverzorgenden. En daarmee aan de uitdaging waar de sector voor staat.

U kunt met uw KSV de regionale arbeidsmarktgegevens opvragen bij Bo.
Wat moet u hiervoor doen?

 1. Het KSV vraagt de regionale gegevens op bij Bo (o.b.v. Corop-gebied) via helpdesk@bogeboortezorg.nl o.v.v. ‘arbeidsmarktcijfers NAAM KSV’.
  Benodigde gegevens:

  • Met welk KSV gaat u hiermee aan de slag? (naam KSV)
  • Welke organisaties nemen deel in het KSV?
  • In welke Coropgebieden is uw KSV actief? zie hier en hier.
  • Wie is contactpersoon? (naam/mailadres en telefoonnummer)
 2. Bo verstrekt de gevraagde cijfers o.b.v. het prognosemodel in de vorm van een infographic.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement