Gaat u aan de slag met strategisch arbeidsmarktbeleid?!

 

Voor het eerst zijn landelijke arbeidsmarktcijfers voor de kraamzorg inzichtelijk gemaakt. Uit deze cijfers wordt duidelijk dat het aantal kraamverzorgenden op landelijk niveau stabiel is. Ook de gemiddelde leeftijd is stabiel. Tussen 2015 en 2018 zijn kraamverzorgenden iets meer gaan werken. De mobiliteit is net zoals in de andere sectoren in de zorg hoog. De inschatting is dat er tot 2022 250 kraamverzorgenden éxtra nodig om de groei in het aantal geboorten op te vangen.

 

Bo heeft in samenwerking met FWG Progressional People en steun van het Ministerie van VWS een prognosemodel gemaakt die ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zichtbaar maakt. Hierdoor is het mogelijk om kraamzorgorganisaties te helpen bij het maken van regionale strategische arbeidsmarktplanning. Het prognosemodel maakt concreet wat de arbeidsmarktcijfers zijn en welke uitdagingen de sector het hoofd moet bieden. Zo geeft het model weer hoeveel kraamverzorgenden er nodig zijn aan de hand van het geboortecijfer in een bepaalde regio. Daarnaast houdt het model rekening met de uitstroom van kraamverzorgenden. Hierdoor kan op een effectieve manier de totale behoefte aan nieuwe kraamverzorgenden worden gemeten. Aan de hand van de cijfers uit dit model blijkt dat er grote regionale verschillen zitten in de prognoses van aankomende tekorten en het aantal geboorten.

 

Infographic van de cijfers

Het KSV ontvangt een infographic met daarop de cijfers voor hun eigen regio plus een toelichting hierop. Een aantal KSV’s zijn al aan de slag gegaan met hun strategische arbeidsmarktplanning en ontvingen een

infographic. Zie hier de voorbeelden!

 

Het prognosemodel

Hoe kan een KSV aan de slag met strategische arbeidsmarktplanning?

 1. KSV vraagt de regionale gegevens op bij Bo (o.b.v. Coropgebied).
  Benodigde gegevens:

  • Met welk KSV gaat u hiermee aan de slag? (naam KSV)
  • In welke Coropgebieden is uw KSV actief? zie hier en hier.
  • Op welke data komt het KSV bij elkaar?
  • Wie is contactpersoon? (naam/mailadres en telefoonnummer)
 2. Bo verstrekt de gevraagde cijfers o.b.v het prognosemodel
 3. Tevens ontvangt het KSV een blauwdruk ‘hoe de gegevens te lezen/hoe aan de slag?’
 4. Expert van FWG gaat bij KSV langs voor een startsessie ‘aan de slag met strategische arbeidsmarktplanning’
 5. KSV heeft 1 contactpersoon/adviseur bij Bo als aanspreekpunt. Zij monitort de voortgang van het ‘strategische arbeidsmarktbeleid in de regio’.
 6. De adviseur van Bo komt bij het betreffende KSV langs voor de ‘eindsessie’ waarin een evaluatie plaatsvindt en de oplossingen en ideeën gedeeld worden
 7. Bo bundelt de verzamelde gegevens en de gegenereerde oplossingen
 8. Terugkoppeling aan de leden

 

U kunt uw aanvraag en eventuele vragen sturen aan a.meijs@bogeboortezorg.nl.

 

Infographic Prognosemodel

Zie de infographic voor meer informatie.

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement