Arbeidsmarkt

Bo Bol arbeidsmarkt in het strategisch plan 2022-2024

In de kraamzorgsector is sprake van goed werkgeverschap. Op de kraamzorg-arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod zowel in kwantiteit als kwaliteit in balans.

Doelstellingen:

  1. In de kraamzorgsector leiden álle kraamzorgorganisaties op volgens dezelfde standaarden (beroepscompetentieprofiel / leer-begeleidingsplan).
  2. In de kraamzorgsector worden oplossingen gezocht voor het aantrekken en behouden van jonge mensen én het duurzaam inzetbaar houden van alle kraamverzorgenden
  3. Door te beschikken over recente arbeidsmarktcijfers anticipeert de sector op de arbeidsmarkt.
  4. Door en voor de kraamzorgsector wordt bijgedragen aan een aantrekkelijk imago van de sector en het beroep.
  5. De kraamzorgsector voorziet in vernieuwing van de Cao door middel van een breder draagvlak en nóg beter passende voorwaarden.
  6. Door passende arbeid/anders organiseren vindt vernieuwing plaats in de kraamsector.