Opleidingsfonds Kraamzorg

De portal voor de aanvragen voor het Opleidingsfonds is gesloten. De beoordelingscommissie heeft de aanvragen beoordeeld. 

Alle beschikkingen zijn inmiddels verstuurd. De organisaties die beschikkingen hebben ontvangen kunnen de leerlingen die zij geworven hebben aanmelden voor het Opleidingsfonds Kraamzorg. 

Dagen
Uren
Minuten

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het Opleidingsfonds, dan kunt u contact opnemen met opleidingsfonds@bogeboortezorg.nl.

Prioritering en toegekende aanvragen

Hier vindt u de prioritering van de KSV’s. Voor het overzicht van de postcodegebieden kunt u hier klikken. 

Vormgeving

Door een convenant afspraak tussen Bo Geboortezorg en ZN, is er een fonds ingericht voor extra opleidingsplaatsen om nieuwe kraamverzorgenden op te leiden. Dankzij het opleidingsfonds is het mogelijk om circa. 400 extra opleidingsplaatsen, bovenop de reguliere opleidingsplaatsen, te subsidiëren. Iedere kraamzorgorganisatie die voldoet aan de criteria kan een beroep doen op dit fonds. 

Er wordt bij de toekenning van aanvragen rekening gehouden met regio’s waar de capaciteitsproblemen het hoogst zijn. Deze regio’s krijgen op het moment van aanvragen prioriteit. Wilt u meer weten over de vormgeving? Dan kunt u hier klikken.

Inmiddels is de procedure van de eerste tranche afgerond. Eind maart wordt bekend of er een mogelijke tweede tranche geopend kan worden.

Criteria

U hoeft geen lid te zijn van Bo Geboortezorg om een aanvraag voor het Opleidingsfonds Kraamzorg in te dienen. De aanvrager moet wel voldoen aan de criteria die voor dit fonds zijn vastgesteld. U moet hierbij onder andere voldoen aan de volgende criteria:

  • U past de Cao Kraamzorg toe,
  • U voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een leerbedrijf door SBB/CZO,
  • U heeft een geldig kwaliteitscertificaat op basis van HKZ kraamzorg, NEN-ISO 9001 of EN 15224,
  • De aanvragen die u wil doen voor het Opleidingsfonds betreft extra opleidingsplaatsen naast de reguliere opleidingsactiviteiten die u al uitvoert.
  • De leerling wiens opleiding gefinancierd wordt uit het Opleidingsfonds Kraamzorg komt in loondienst bij de aanvrager en draagt zelf niet financieel bij. Na diplomering krijgt de betreffende leerling een arbeidsovereenkomst aangeboden.

De volledige criteria voor het Opleidingsfonds Kraamzorg, kunt u hier lezen. 

Bijlagen
Bij de regeling behoren diverse bijlagen die betrekking hebben op de maximaal te vergoeden kosten en terugbetalingsregelingen bij uitval.

Aanmeldprocedure en declaratieafspraak

Na ontvangst van de beschikking(en) is de organisatie verantwoordelijk voor het werven van leerlingen.
Wanneer u alle leerlingen voor uw beschikking(en) geworven hebt, meldt u hen in één keer aan bij het opleidingsfonds.

Gebruik daarvoor het aanmeldformulier per leerling en het declaratieformulier voor het totaal aantal aangemelde leerlingen in.

U dient daarvoor het volgende op te sturen:

  • Aanmeldformulier per leerling
  • Declaratieformulier voor uw totaal aantal beschikkingen
  • Verplichte bijlagen per leerling: Getekende Leerarbeidsovereenkomst en Getekende Praktijkovereenkomst.

Bovenstaande documenten moeten uiterlijk 31 maart 2024 zijn aangeleverd, wil de leerling meegaan in de afgegeven beschikking. Beschikkingsplaatsen waarvoor geen leerlingen worden aangemeld komen te vervallen. Als alle documenten juist zijn aangeleverd worden de aanmeldingen ingediend bij ZN en wordt het voorschot van 70% per aangemelde leerling overgemaakt naar de organisatie.

Postcodegebieden

Klik op deze link voor het overzicht van de postcodegebieden. Het is een groot document. Om gericht te zoeken, houdt u crtl ingedrukt en klikt u op f. Daarna kunt u de naam van uw postcodegebied of de postcode intypen.

Verantwoording

De kraamzorgorganisaties in de regio’s met de hoogste capaciteitsproblemen hebben prioriteit bij hun aanvraag. Er wordt gewerkt aan de wijze van verantwoording. Nadere informatie volgt.