Opleidingsfonds Kraamzorg

De portal van het Opleidingsfonds Kraamzorg Tranche 2 is gesloten.

De portal is gesloten en de aanvragen zijn ingediend. Na 31 juli volgt de uitslag van de toekenningen. De organisaties die opleidingsplaatsen voor Tranche 2 hebben aangevraagd, zullen hiervan separaat op de hoogte worden gesteld.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met opleidingsfonds@bogeboortezorg.nl. 

Dagen
Uren
Minuten
leerlingen starten (binnenkort) met de opleiding en zijn vanaf 2025 inzetbaar als nieuwe collega!
0

Prioritering en toegekende aanvragen T1 en T2

Hier vindt u de prioritering van de KSV’s uit Tranche 1 en Tranche 2 van het Opleidingsfonds Kraamzorg. Voor het overzicht van de postcodegebieden kunt u hier klikken. 

Let op: het totaal aantal gehonoreerde opleidingsplaatsen betreft Tranche 1. De uitslag van de toekenningen voor Tranche 2 wordt nog bekend gemaakt.

Vormgeving

Door een convenant afspraak tussen Bo Geboortezorg en ZN, is er een fonds ingericht voor extra opleidingsplaatsen om nieuwe kraamverzorgenden op te leiden. Dankzij het opleidingsfonds was het mogelijk om circa. 400 extra opleidingsplaatsen, bovenop de reguliere opleidingsplaatsen, te subsidiëren. Iedere kraamzorgorganisatie die voldoet aan de criteria kan een beroep doen op dit fonds. 

Er wordt bij de toekenning van aanvragen rekening gehouden met regio’s waar de capaciteitsproblemen het hoogst zijn. Deze regio’s krijgen op het moment van aanvragen prioriteit. Wilt u meer weten over de vormgeving? Dan kunt u hier klikken.

Inmiddels is de procedure van de eerste tranche afgerond. Maar liefst 262 leerling kraamverzorgenden zijn gestart of starten binnenkort met de opleiding. Naar verwachting kunnen zij in 2025 aan de slag als collega-kraamverzorgenden. Omdat in Tranche 1 niet alle opleidingsplaatsen zijn bezet, was er nog ruimte voor een tweede Tranche. Er zijn nog eens 92 extra opleidingsplaatsen ter beschikking gesteld. 

Criteria

U hoeft geen lid te zijn van Bo Geboortezorg om een aanvraag voor het Opleidingsfonds Kraamzorg in te dienen. De aanvrager moet wel voldoen aan de criteria die voor dit fonds zijn vastgesteld. U moet hierbij onder andere voldoen aan de volgende criteria:

  • U past de Cao Kraamzorg toe,
  • U voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een leerbedrijf door SBB/CZO,
  • U heeft een geldig kwaliteitscertificaat op basis van HKZ kraamzorg, NEN-ISO 9001 of EN 15224,
  • De aanvragen die u wil doen voor het Opleidingsfonds betreft extra opleidingsplaatsen naast de reguliere opleidingsactiviteiten die u al uitvoert.
  • De leerling wiens opleiding gefinancierd wordt uit het Opleidingsfonds Kraamzorg komt in loondienst bij de aanvrager en draagt zelf niet financieel bij. Na diplomering krijgt de betreffende leerling een arbeidsovereenkomst aangeboden.

De volledige criteria voor het Opleidingsfonds Kraamzorg, kunt u hier lezen. 

Bijlagen
Bij de regeling behoren diverse bijlagen die betrekking hebben op de maximaal te vergoeden kosten en terugbetalingsregelingen bij uitval.

Volledige overzicht bijlagen

Bijlage 1 – Vormgeving Opleidingsfonds Kraamzorg
Bijlage 2 – Maximale vergoeding leerroutes
Bijlage 3 – Terugbetalingsregeling
Bijlage 4 – Beoordelingscriteria
Bijlage 5 – Eisen voor leerbedrijven

Mutatieformulier

Indien een aangemelde leerling van het Opleidingsfonds Kraamzorg vroegtijdig stopt met de opleiding, dan vult u het mutatieformulier in.  

U kunt hier klikken om het mutatieformulier te bekijken. 

Het ingevulde mutatieformulier inclusief de bijlagen kunt u mailen naar opleidingsfonds@bogeboortezorg.nl. Voor meer informatie over het mutatieformulier kunt u bijlage 3 raadplegen. 

Aanmeld- en declaratieformulier

Als uw organisatie opleidingsplaatsen toegekend krijgt, dan meldt u de leerlingen aan. Deze leerlingen heeft uw organisatie zelf geworven. 

U meldt de betreffende leerling aan met het aanmeldformulier. Daarna noteert u de maximale kosten leerroute, aan de hand van bijlage 2, in het declaratieformulier. 

  • Het aanmeldformulier is nog in ontwikkeling. Zodra de uitslag van de toekenningen bekend zijn, zal het aanmeldformulier zo spoedig mogelijk online worden geplaatst.
  • U kunt hier kikken om het declaratieformulier te openen. 

Verantwoording

De kraamzorgorganisaties in de regio’s met de hoogste capaciteitsproblemen hebben prioriteit bij hun aanvraag. Er wordt gewerkt aan de wijze van verantwoording. Nadere informatie volgt.