Project Indiceren in de kraamzorg

Welkom op de project pagina van het Project Indiceren in de kraamzorg

Inleiding: In 2018 is Bo gestart met het project Zinnige Kraamzorg. Dit project beoogt invulling te geven aan de opdracht die de sector zich gesteld heeft om te onderzoeken hoe kraamzorg meer op maat geleverd kan worden. Binnen dit project is een visie opgesteld op wat Zinnige kraamzorg is. Een uitwerking hiervan is het project ‘Indiceren in de kraamzorg’ wat begin 2020 is gestart. Met dit project wil Bo een nieuwe manier van indiceren te ontwikkelen waarin verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren in de kraamzorg zijn uitgevoerd bij elkaar komen. Hiermee wordt ook voldaan aan het advies dat oud-minister Schippers naar aanleiding van de basispakketdiscussie aan de sector heeft meegegeven: a) meer inzicht krijgen in de benodigde inhoud van kraamzorg en b) het aantal uren beter af stemmen op de specifieke situatie. Bo voert het project uit in samenwerking met een project- en klankbordgroep waarin leden en betrokken stakeholders zitting hebben.

Doel: Het project Indiceren in de kraamzorg heeft als doel om een nieuwe indicatiemethodiek te ontwikkelen voor de kraamzorg, de Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM), waarmee we meer zorg op maat kunnen gaan leveren dan met de huidige indicatiemethodiek. Deze nieuwe methodiek moet het huidige Landelijke Indicatie Protocol (LIP) gaan vervangen.

Projectonderdelen: Binnen het project Indiceren is in de eerste fase opnieuw gekeken naar wat de overkoepelende kaders van de kraamzorg zijn en wat we met kraamzorg beogen te bereiken. Hierbij is het Kader Doelen Kraamzorg (KDK) opgesteld. Tegelijkertijd heeft Bo samen met de project- en klankbordgroep gekeken naar de verschillende vormen van indiceren en de uitkomsten van de ZonMw onderzoeken naar kraamzorg op maat. Vervolgens is gestart met het ontwikkelen en beschrijven van de nieuwe indicatiemethodiek, de KLIM. In de loop van 2022 starten we met een pilot om de KLIM in de praktijk te testen. Tot slot werken we binnen de KLIM aan een goede governance om de KLIM in de toekomst aangesloten te houden bij ontwikkelingen in de praktijk.

Bent u nieuwsgierig naar hoe het project Indiceren in de kraamzorg is opgebouwd? Bekijk dan snel de infographic