Lid worden

Bo is een brancheorganisatie voor de kraamzorgondernemers in geboortezorg.

Bo staat voor:
Faciliteren en ondersteunen van zorgondernemers bij het leveren van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. Bo is richting gevend als het gaat over de kwaliteit van kraamzorgorganisaties door middel van heldere toetredingscriteria voor haar leden.

Leden van Bo:

 • Zijn deskundige ondernemers
 • Kennen de markt en hanteren de juiste wet- en regelgeving
 • Hanteren governance– en gedragscode

Waarom lid worden?

 • Het lidmaatschap van Bo Geboortezorg geeft uw cliënten zekerheid van kwaliteit
 • U kunt zelf invloed uitoefenen op de koers die Bo vaart
 • Actieve belangenbehartiging in politiek
 • Beschermen reputatie van branche bij grote publiek
 • Bo houdt de kwaliteit van branche in de gaten
 • Een betrokken vereniging die haar leden praktijkgericht ondersteunt
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied
  • Standaard reglementen, contracten en voorwaarden
 • Een breed netwerk, er zijn regelmatig ledenvergaderingen en bijeenkomsten
 • Aansluiting bij een geschillencommissie en klachtenfunctionaris
 • Stimuleren van marktontwikkelingen
 • Opzetten van innovatieve projecten

Lidmaatschapscriteria
Klik hier voor de lidmaatschapcriteria van Bo Geboortezorg.

Lid worden?
Wilt u lid worden? Dan kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Naar aanleiding van het invullen van het aanmeldformulier zullen wij contact met u opnemen en u verzoeken ons informatie met betrekking tot de lidmaatschapseisen toe te sturen. Daarnaast zullen wij een gesprek met u plannen om het lidmaatschap van Bo en de daarbij horende rechten en plichten, zoals contributie en stemrecht, met u te bespreken. Indien u voldoet aan de lidmaatschapscriteria, registreren we u, na dit gesprek, als lid. Voldoet u nog niet aan de lidmaatschapscriteria, dan bespreken we met u welke vervolgstappen nodig zijn om lid te kunnen worden.