Indiceren in de kraamzorg - Project- en klankbordgroep

Bo Geboortezorg werkt samen met een projectgroep en een klankbordgroep aan het project Indiceren in de kraamzorg. Hierin nemen verschillende stakeholders deel.

De projectgroep

Om pragmatisch aan de slag te kunnen met de analyse van de indicatiesystematiek en de invulling van deze systematiek voor de kraamzorg werkt Bo gedurende het project met een projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit een aantal betrokken vertegenwoordigers van kraamzorgorganisaties en een vertegenwoordiger van het KCKZ die allen zicht hebben op de ontwikkelingen in de kraamzorg en hoe dit aansluit bij de praktijk.

De klankbordgroep

Om een gedragen nieuwe indicatiessystematiek voor de kraamzorg te ontwikkelen en implementeren zijn de verschillende partijen die hier mee te maken krijgen betrokken bij het proces. Tijdens bijeenkomsten worden zij op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen en worden belangrijke keuzemoment afgestemd. De klankbordgroep bestaat uit verschillende stakeholders uit de geboortezorg. De klankbordgroep heeft als doel de belangen van de verschillende partijen naar voren te brengen en te adviseren hoe deze het beste kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe indicatiemethodiek.