Indiceren in de kraamzorg - Kader Doelen Kraamzorg

Op dit moment is het Kader Doelen Kraamzorg nog in ontwikkeling.

Binnen het overkoepelende project Zinnige Kraamzorg is het Kader Doelen Kraamzorg (KDK) ontwikkeld. Met dit KDK beschrijven we de kaders van de kraamzorg én hopen we de cliënt meer zicht te geven op waar de kraamverzorgende voor is opgeleid en wat de kraamverzorgende voor haar kan betekenen.

Om dit goed aan de cliënt over te kunnen brengen hebben we het KDK, in samenwerking met Pharos, Patiëntenfederatie Nederland en het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) vertaald naar een filmpje en een infographic. De documenten bevinden zich in de afrondende fase en we hopen op korte termijn de eindversie te kunnen tonen.