De vereniging

Kerntaak van Bo is de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg. In eerste instantie gericht op kraamzorgorganisaties. Op termijn ook voor (nieuwe) zorgondernemers geboortezorg breed.

Samen werken Bo en haar leden in en aan een sterke en professionele sector voor kraamzorg in geboortezorg. Bo doet dit door zich in te zetten voor de ondernemers in de geboortezorg. Bo behartigt hun belangen, ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering en stimuleert onderzoek en samenwerking. Bo creëert ruimte en faciliteert haar leden bij het leveren van optimale, doelmatige en hoge kwaliteit van geboorte- en kraamzorg waarbij de klant centraal staat. Leden van Bo dragen bij aan het verbeteren en optimaliseren van geboortezorg in Nederland.

Onze missie is dan ook: ‘Bo is de brancheorganisatie van ondernemers die er voor zorgt dat haar leden kunnen excelleren in de geboortezorg.’