PREM Geboortezorg

Clientervaringen meten in de geboortezorg
Vanaf 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe, betere manier clientervaringen meten in de geboortezorg. De NPS+ vervalt. We gaan met de PREM Geboortezorg aan de slag. Daarmee kunnen alle zorgverleners feedback van de cliënt krijgen over de geboden zorg. De zorgverleners kunnen van deze ervaringen leren en zo (de kwaliteit van) hun zorg verbeteren.

Voor de VSV’s die al eerder willen starten is er vanaf 1 september al de mogelijkheid om te starten. Organisatiebeheerders kunnen binnen mijnPerined (iedere verloskundigenpraktijk en ieder ziekenhuis heeft er één) vanaf 1 september de rol ‘Uploaden t.b.v.  PREM’ toekennen aan een medewerker. Die medewerker kan dan daadwerkelijk gaan uploaden.

Hoe worden de clientervaringen gemeten?
De partijen in de geboortezorg hebben samen een landelijke vragenlijst ontwikkeld, de Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg. We bieden deze vragenlijst aan elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, aan. Het is een korte vragenlijst over wat belangrijk is voor de kraamvrouw (de cliënt) en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door de cliënt zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. De cliënten beantwoorden de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys. Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten.

Hoe werkt het meten van clientervaringen  met de PREM geboortezorg?

  • Per VSV is één zorgdiscipline verantwoordelijk voor de aanlevering van de e-mailgegevens van cliënten. Dit om te voorkomen dat een cliënt meerdere PREMS toegestuurd krijgt. Omdat de verloskundige het eerste aanspreekpunt is van de zwangere en haar begeleidt tijdens haar zwangerschap tot kraamtijd, is de verloskundige veruit de meest logische discipline. Maar het kan per VSV (maar ook per zorgsituatie!) verschillen. Spreek dit dus binnen je VSV goed af.
  • De verloskundige (meestal dus) informeert de cliënt bij de intake over de PREM. Er hoeft geen expliciete toestemming gevraagd te worden. Maar de cliënt kan wel bezwaar maken.
  • Als een cliënt al langer zwanger is, ligt het moment van de intake achter je. Een goed moment om dan de cliënt te infomeren over de PREM Geboortezorg is de nacontrole.
  • De verloskundige geeft, via een account bij Perined, elke maand, de emailadressen door van de cliënten die pas zijn bevallen zijn. Deze gegevens worden gevraagd: LVR-nummer, e-mailadres en’ geen bezwaar’. Als er wel bezwaar is gemaakt, dan hoeft de betreffende gegevens van die cliënt niet mee in de upload.
  • De cliënt ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst. Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij de cliënt in de digitale brievenbus binnenkomen.
  • Is in jouw VSV de verloskundige het verantwoordelijke zorgdiscipline? Op de website van de KNOV staat nog mooie aanvullende informatie.

Wat gebeurt er met  de resultaten?
Alle zorgverleners en VSV’s kunnen continu hun scores zien in het dashboard van mijnPerined, op meerdere niveaus: op VSV niveau, in een benchmark en op zorgaanbiederniveau. Met deze resultaten kunnen de zorgverleners en de VSV’s leren en verbeteren. Perined berekent de PREM Geboortezorg-indicatorscores per VSV. Uiteindelijk verwerkt het  Zorginstituut Nederland jaarlijks de scores in een landelijke benchmark. Dit levert transparantie over de resultaten van de geboortezorg.

De geboortezorgpartijen onderzoeken de mogelijkheid om de gegevens ook op ZorgKaart Nederland te vermelden, zodat resultaten ook voor cliënten inzichtelijk worden.

Afspraken en deelname m.b.t. kraamzorg
De vragenlijst m.b.t. kraamzorg wordt tegelijkertijd met de andere vragenlijsten verstuurd en de routing verloopt via de verloskundige. Omdat de sector kraamzorg nog niet is aangehaakt bij Perined heeft u als kraamzorgorganisatie niet automatisch toegang tot de resultaten van de ingevulde vragenlijsten van uw cliënten. Hiervoor is een aparte procedure ingericht in samenspraak met Bo en Perined. 

Om toegang te kunnen krijgen tot uitkomsten van de door uw cliënten ingevulde PREM vragenlijsten is het noodzakelijk om enkele stappen te ondernemen. Een daarvan is het sturen van een geheimhoudingsverklaring aan Perined. Deze kunt u hier downloaden en opsturen naar info@perined.nl. De overige stappen die u kunt zetten ter voorbereiding op uw toegang tot mijnPerined vindt u hier

Klik hier voor meer informatie.