Algemene Leden Vergadering (ALV) 29 augustus 2022

Op 29 augustus 2022 vindt een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze ALV staat in het teken van het onderhandelingsresultaat CAO Kraamzorg. Tijdens deze vergadering kunt u uw stem binnen de vereniging laten horen en live met elkaar in gesprek gaan.

Aan-/afmelden
U kunt zich tot 22 augustus aan- en afmelden via het aanmeldformulier (Let op: hiervoor dient u ingelogd te zijn). Uiterlijk een week voor de vergadering ontvangt u de agenda met bijbehorende stukken.

Machtiging en digitaal stemmen
Indien de directie/het bestuur niet aanwezig kan zijn bij deze ledenvergadering, is het mogelijk om een vervanger te sturen. De vertegenwoordiger heeft een schriftelijke machtiging namens de directie/het bestuur nodig om te mogen stemmen.

In verband met de vakantieperiode stellen wij u ook in de gelegenheid uw stem digitaal uit te brengen. Meer informatie hierover ontvangt u op een later moment per directiemail.