Kwaliteit & Samenwerking - Geschillencommissie en Klachtenfunctionaris

De WKKGZ verplicht zorgorganisaties per 1 januari 2017 tot aansluiting bij een erkende geschillensinstantie. Deze geschilleninstantie moet zijn erkend door de minister. Bo Geboortezorg heeft in samenwerking met de Consumentenbond en Stichting  LOC Zeggenschap in Zorg en ActiZ, de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) opgericht.De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.

De nieuwe Geschillencommissie VVG gaat ook regionaal werken, waardoor cliënten en zorgorganisaties “dicht bij huis” door de geschillencommissie gehoord kunnen worden. De commissie beschikt over 12 regionale zitting locaties: Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Middelburg/Goes, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Hengelo/Enschede, Zwolle en Groningen. Tegelijk blijft de Geschillencommissie landelijk georganiseerd wat de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid ten goede komt. Daarnaast kan een landelijke commissie vanwege schaalvoordelen goedkoper werken.

Procedure en reglement

De procedure die wordt doorlopen bij het indienen van een klacht bestaat uit 4 stappen:

  1. Indienen van een klacht. Uw cliënt kan digitaal een klachtenformulier invullen. De geschillencommissie bekijkt dan of zij de klacht kunnen behandelen. Kijk hier welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.
  2. Mening van de ander partij vragen. U ontvangt afschriften van de klacht en andere stukken en krijgt een maand de tijd om hierop te reageren. Een kopie van uw reactie wordt aan de klager doorgestuurd. Indien nodig wordt een deskundige ingeschakeld en een rapport opgesteld.
  3. Zitting. Tijdens de zitting beoordeelt een onpartijdige commissie de klacht. U kunt mondeling uw mening toelichten.
  4. Uitspraak. Ongeveer een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak van de commissie. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.

Klik hier voor het reglement van de commissie VVG.

Meer informatie vindt u ook op de website van de commissie VVG.

Kosten

Bo heeft een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waardoor alle leden van Bo Geboortezorg zich bij de geschillencommissie VVG kunnen registreren en op die manier aan hun wettelijk verplichting voldoe. Omdat de aansluiting bij een geschillencommissie een wettelijke verplichting is voor al onze leden betaald Bo de registratiekosten. De aansluiting bij de geschillencommissie is daarmee onderdeel van uw lidmaatschap.

Bij de behandeling van een klacht zal de geschillencommissie kosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten kunt u hier nalezen.

De kosten die door de geschillencommissie in rekening worden gebracht na de behandeling van een klacht betaalt uw organisatie zelf.

Registratie

Alle leden van Bo hebben via de geschillencommissie informatie ontvangen over hoe u zich kunt registreren. Geen bericht van de SGC gehad? Stuur dan een mail naar registrant@degeschillencommissie.nl, dan wordt de mailing toegestuurd.

Vraag: Wat is het verschil tussen de Geschillencommissie en de klachtenfunctionaris?

Antwoord: De klachtenfunctionaris en de Geschillencommissie zijn twee verschillende dingen, beide zijn verplicht vanuit de Wkkgz. De klachtenfunctionaris is de ‘eerste’ stap, de Geschillencommissie de laatste.

Vraag: Is het verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie?

Antwoord: Met ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) van start. De commissie is een gezamenlijk initiatief van Bo Geboortezorg, LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond en ActiZ. De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgorganisatie zich voor 1 januari 2017 aansluiten bij een geschillencommissie die bevoegd is te oordelen over claims tot € 25.000. De leden van Bo geboortezorg zijn door de SGC benaderd om zich digitaal aan te melden. Geen bericht van de SGC gehad? Stuur dan een mail naar registrant@degeschillencommissie.nl, dan wordt de mailing toegestuurd.