Inhoud kraamzorg

Bo Bol inhoud kraamzorg in het strategisch plan 2022-2024

Kraamzorg is essentieel onderdeel van het geboortezorgnetwerk, wordt op maat geleverd, sluit aan bij de huidige maatschappij en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.

In dit kader wordt er op verschillende dossiers aan de inhoud van de kraamzorg gewerkt. 

Doelstellingen:

  1. De kraamzorgsector levert en indiceert kraamzorg op maat die qua inhoud en omvang aansluit bij de specifieke situatie van de cliënt.
  2. De kraamzorgsector doet (wetenschappelijk) onderzoek naar de kraamzorg en mogelijkheden tot inhoudelijke vernieuwing.
  3. De kraamzorgsector verkent, ontwikkelt en schept kaders voor het anders organiseren van de zorg, zoals de toepassing van eHealth en artificial intelligence (a.i).
  4. De kraamzorgsector versterkt haar rol als preventiespecialist
  5. De kraamzorgsector biedt inhoudelijke verdieping door de verdere verkenning, ontwikkeling en uitrol van specialisatie mogelijkheden voor kraamverzorgenden
  6. De rol en meerwaarde van kraamzorg wordt door zowel de sector als haar samenwerkingspartners uitgedragen.