Zoekresultaten voor

Agenda

U dient ingelogd te zijn om deze inhoud van de pagina te bekijken. Klik op het inlog icoon om in te loggen.

Lid van Bo Geboortezorg maar nog geen account? Onderaan de pagina kunt u zich registreren.

 

Uitkomst steekproef Zorgbonus 2020

Het kabinet stelde in 2020 een bonus beschikbaar voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht in de strijd tegen Covid-19 in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020. In 2021 heeft een eerste groep zorgaanbieders zich verantwoord…

Aanpassing Covid-19 richtlijn test- en inzet zorgmedewerkers & BCO

De richtlijn ‘uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ en het BCO (bron en contactonderzoek) van de GGD zijn aangepast. Testbeleid Voor zorgmedewerkers wordt nog steeds de PCR-test geadviseerd. Er wordt vanaf heden een uitzondering gemaakt voor zorgmedewerkers die…

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) gaat de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) opnieuw openen. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. In een eerder nieuwsbericht informeerde Bo Geboortezorg u dat VWS de verlenging van de…

Mijn account

U dient ingelogd te zijn om deze inhoud van de pagina te bekijken. Klik op het inlog icoon om in te loggen.

Lid van Bo Geboortezorg maar nog geen account? Onderaan de pagina kunt u zich registreren.

 

Inhoud kraamzorg

Inhoud kraamzorg Bo Bol inhoud kraamzorg in het strategisch plan 2022-2024 Kraamzorg is essentieel onderdeel van het geboortezorgnetwerk, wordt op maat geleverd, sluit aan bij de huidige maatschappij en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. In dit kader wordt er op verschillende…

Financiering & Informatievoorziening

Financiering & Gegevensuitwisseling Bo Bol Financiering & Informatievoorziening in het strategisch plan 2022-2024 De kraamzorg wordt passend bekostigd, met voldoende financiële middelen, waardoor deze toekomstbestendig is.  De kraamzorg legt gestandaardiseerd gegevens vast die uitgewisseld kunnen worden of opnieuw kunnen worden…

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt Bo Bol arbeidsmarkt in het strategisch plan 2022-2024 In de kraamzorgsector is sprake van goed werkgeverschap. Op de kraamzorg-arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod zowel in kwantiteit als kwaliteit in balans. Doelstellingen: In de kraamzorgsector leiden álle kraamzorgorganisaties op volgens dezelfde…

De vereniging

De vereniging Kerntaak van Bo is de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg. In eerste instantie gericht op kraamzorgorganisaties. Op termijn ook voor (nieuwe) zorgondernemers geboortezorg breed. Samen werken Bo en haar leden in en…

Project Digitalisering & Digitale gegevensuitwisseling

Project digitalisering & digitale gegevensuitwisseling Welkom op de project pagina van project digitalisering & digitale gegevensuitwisseling! De kraamzorg is een belangrijke partner in de geboortezorgketen. Bij het digitaal uitwisselen van gegevens in de geboortezorg is zij daarom ook onmisbaar. Bo…

Project Inzet Partuspoules

Project inzet partuspoules Welkom op de projectpagina van het project partuspoules! Hoofddoel: Het inventariseren en analyseren van de mogelijkheden van de inzet van partuspoules in de kraamzorg en het effect hiervan op de kwaliteit & aanbod van de kraamzorg. Aan de…

Project Indiceren in de kraamzorg

Project Indiceren in de kraamzorg Welkom op de project pagina van het Project Indiceren in de kraamzorg Inleiding: In 2018 is Bo gestart met het project Zinnige Kraamzorg. Dit project beoogt invulling te geven aan de opdracht die de sector zich gesteld…