Aanpassing Covid-19 richtlijn test- en inzet zorgmedewerkers & BCO

De richtlijn ‘uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ en het BCO (bron en contactonderzoek) van de GGD zijn aangepast.

Testbeleid

Voor zorgmedewerkers wordt nog steeds de PCR-test geadviseerd. Er wordt vanaf heden een uitzondering gemaakt voor zorgmedewerkers die niet in contact komen met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van Covid-19. Zij kunnen ook gebruik maken van een antigeen- of zelftest.

Quarantainebeleid

Het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon is aangepast. Sinds 19 april 2022 wordt quarantaine voor deze zorgmedewerkers niet langer geadviseerd. Wel worden zorgmedewerkers geadviseerd gedurende 10 dagen na het laatste (nauwe) contact persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken en op dag 0 en dag 5 een (zelf)test af te nemen.

Voor zorgmedewerkers met klachten blijft gelden dat zij zich laten testen en in afwachting van de testuitslag thuisblijven.

Bron- en contact onderzoek

Het BCO door de GGD is sinds 11 april vervangen door een zelfzorgadvies. Dit houdt in dat eenieder zelf verantwoordelijk is om na een positieve test de contacten te informeren. Het quarantaineadvies blijft hierbij ongewijzigd.