Bo ontvangt kaarten van kraamverzorgenden

ind december is er op een van de communicatiekanalen van FNV een oproep gedaan aan kraamverzorgenden om kaarten aan Bo te sturen, met de verwachting een betere beloning vanaf 2021 te krijgen. Bo heeft ongeveer 220 kaarten ontvangen.

Bo waardeert deze ludieke actie van kraamverzorgenden. De kaarten bevatten veelal de tekst: ‘Ik voel mij niet gehoord, maar mijn hoop en verwachting voor 2022 is een betere beloning vanaf 2021’.
Het is een vriendelijke manier om aandacht te vragen.

Waardering
Bo en werkgevers waarderen alle kraamverzorgenden in Nederland! Zoals vanzelfsprekend zijn de kraamzorgprofessionals voor werkgevers van onschatbare waarde. Werkgevers pakken de uitdagingen waar de sector voor staat graag aan samen mét werknemers.

Beeld FNV
Deze ludieke actie bevestigt wederom het beeld dat FNV niet de juiste informatie verstrekt aan haar achterban. Bo heeft de financiële mogelijkheden binnen de sector transparant en onderbouwd aan de vakbonden uitgelegd. Wordt dit ook zo vertaald of wordt een ander beeld geschetst?

2022
Zoals een van de kaarten al zegt: ‘This year we’re gonna make shit happen’. Ook in 2022 werkt Bo weer keihard aan de vernieuwing van de kraamzorg.