Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen van start

In januari is de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP) formeel van start gegaan. De CAP gaat over de pensioenregeling. In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel neemt de CAP belangrijke besluiten over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit ziet.

In de CAP zitten vertegenwoordigers van sociale partners die opdrachtgever zijn van het bestuur van PFZW dat de pensioenregeling uitvoert. Bo Geboortezorg neemt deel en valt onder de ‘overige zorgbranches’. Onder de overige branches vallen;

Namens deze zogenaamde overige zorgbranches neemt Ron Harmsen deel aan de CAP. De CAP bestaat totaal uit twaalf leden: zes hebben zitting namens werkgeversorganisaties (GGZ, NVZ, SWN, Actiz en overige zorgbranches) en zes namens werknemersorganisaties (NU’91, FNV Zorg en Welzijn, FBZ, CNV Connectief).

Voor meer informatie over de CAP klik hier.