Covid-19 beleid in de kraamzorg – Nog geen versoepelingen

Tijdens de persconferentie op 25 januari 2022 heeft Minister Kuipers aangegeven de landelijke maatregelen met ingang van 26 januari 2022 verder te versoepelen, ondanks dat de besmettingscijfers nog steeds oplopen. Minister Kuipers gaf tijdens de persconferentie ook aan dat de besmettingscijfers als gevolg van de versoepelingen de komende weken nog harder zullen stijgen. De oplopende besmettingscijfers hebben als gevolg dat het risico op besmetting in een gezin en de capaciteitsproblematiek in de kraamzorg toeneemt. Om die reden heeft de Taskforce Covid-19 besloten om de maatregelen in de kraamzorg nu nog niet te versoepelen.

Huidige maatregelen

De Taskforce Covid-19 adviseert:

  • Géén kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.
  • Géén fysieke intakes uit te voeren maar deze te vervangen door beeldbellen. Indien er zwaar wegende signalen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt dan geadviseerd een triage te doen en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.
  • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen. Door de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
  • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor (hand)hygiëne. De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Meer informatie over het sectorbeleid Covid-19

Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.