Covid-19 maatregelen

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 heeft minister Kuipers landelijke versoepelingen aangekondigd die 15 januari 2022 zijn ingegaan. Er wordt verwacht dat het aantal besmettingen met de Omikron variant van Covid-19 nog zal gaan stijgen de komende weken. Om de kraamverzorgenden te beschermen en om te voorkomen dat de capaciteit in de kraamzorg nog verder in het geding komt zijn de maatregelen in de kraamzorg nog niet versoepeld.

Huidige maatregelen

De Taskforce Covid-19 adviseert:

  • Géén kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting.
  • Géén fysieke intakes uit te voeren maar deze te vervangen door beeldbellen. Indien er zwaar wegende signalen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt dan geadviseerd een triage te doen en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.
  • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen. Door de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
  • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor (hand)hygiëne. De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.
 

Meer informatie over het sectorbeleid Covid-19

Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.