Covid-19 quarantainebeleid

In de directiemail van dinsdag 14 januari 2022 informeerde Bo u over de aanpassingen in het quarantainebeleid. Het RIVM heeft hierop vandaag aanvullend beleid gepubliceerd specifiek voor zorgmedewerkers.

Zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief getest persoon hoeven niet in quarantaine wanneer zij een boostervaccinatie hebben ontvangen of minder dan 8 weken geleden een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt. Dit betekent dat deze zorgmedewerkers mogen werken. Hierbij gelden enkele aanvullende maatregelen tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon:

  • De zorgmedewerker laat zich testen op dag 0 en op dag 5, en extra wanneer zij klachten krijgt. Kraamverzorgenden kunnen zich met voorrang laten testen.
  • De zorgmedewerker wordt geadviseerd om bij kwetsbare cliënten dagelijks voor de start van de werkzaamheden een zelftest te doen.
  • De zorgmedewerker draagt tijdens de zorg altijd een chirurgisch mondneusmasker, minstens type IIR en houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Zorgmedewerkers die geen boostervaccinatie hebben ontvangen en niet minder dan 8 weken geleden een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt gaan wél in quarantaine. Bij personeelstekort kan de instelling besluiten om hiervan af te wijken en de zorgmedewerkers te laten werken onder bepaalde voorwaarden.

U vindt het nieuwe test- en inzetbeleid hier. In dit beleid staan ook de aandachtspunten met betrekking tot de privacywetgeving omtrent het bekendmaken van de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers beschreven.