Covid-19 vaccinatie

 

14-1-2020: Update veel gestelde vragen

Bo heeft de veel gestelde vragen over de Covid-19 vaccinatie uitgebreid. U vindt de nieuwe versie hier.

Het RIVM heeft factsheet gepubliceerd over de verschillende soorten vaccins tegen Covid-19.

 • De factsheet over BioNTech/Pfizer vindt u hier, meer informatie over dit vaccin vindt u op deze pagina.
 • De factsheet over Moderna vindt u hier, meer informatie over dit vaccin vindt u op deze pagina.

 


5-1-2020: Update Covid-19 vaccinatiestrategie en brief van Bo aan VWS

Op 4 januari 2021 heeft Minister de Jonge een brief gestuurd naar de kamer met een update van de stand van zaken omtrent de Covid-19 vaccinatiestrategie. In de brief wordt de aangepaste inrichting van de hoofdroute van de vaccinatiestrategie beschreven. De keuzes voor de aanpassingen in de hoofdroute zijn gemaakt naar aanleiding van drie ontwikkelingen: het advies van de Gezondheidsraad van 24 december waarin aangeraden werd het BioNTech/Pfizer vaccin zo veel mogelijk te reserveren voor 60-plussers, de onmogelijkheid tot inzet van het BioNTech/Pfizer vaccin bij kwetsbare groepen in de huisartsenpraktijk en tot slot de veranderde epidemiologische situatie van de afgelopen weken.

 

De hoofdroute ziet er nu als volgt uit: op woensdag 6 januari starten de GGD ’en en ziekenhuizen beiden met het zetten van de eerste prikken bij medewerkers in de acute zorg en medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vervolgens zijn de medewerkers gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO aan de buurt. Ten derde zijn de bewoners van verpleeghuizen, intramurale GGZ cliënten, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en diens zorgmedewerkers, en mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie aan de buurt. Later volgen de thuiswonenden ouderen en alle overige zorgmedewerkers. Tot slot de groep van 18-60 jaar zonder medische indicatie. De uitvoering van de vaccinatie strategie blijft afhankelijk van goedkeuring, toelating en levering van de verschillende vaccins.

 

Bo heeft het ministerie van VWS op 4 januari 2021 een brief geschreven met daarin de oproep om de kraamverzorgenden in het vaccinatiebeleid van de ‘acute zorg’ mee te nemen en zo snel als mogelijk te vaccineren. Het vervolg op deze brief zal uiteraard met de leden van Bo gedeeld worden.

 


24-12-2020: Update Covid-19 vaccinatie

Op 21 december hebben het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Europese commissie een positief advies gegeven over de toelating van het vaccin BioNTech/Pfizer. Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom is een strategie bedacht voor wie als eerste in aanmerking komt. Het vaccin wordt als eerste aangeboden aan:

 • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen
 • Zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg
 • Wijkverpleging en thuiszorg
 • Wmo-ondersteuning
 • Bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
 • Mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Hoelang het gaat duren om de eerste groepen in te enten, is sterk afhankelijk van wanneer en in welke aantallen de vaccins uiteindelijk worden geleverd. U leest hier de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid.

 

Kraamverzorgenden

Ook de geboortezorgsector staat op de lijst van het Ministerie van VWS. De kraamverzorgenden en verloskundigen gaan niet mee in de eerste tranche omdat zij volgens de richtlijnen niet met die groep werken die éxtra kwetsbaar is voor Covid-19 (zoals hier beschreven door het RIVM).

 

Na de vaccinatie van de eerste groep kwetsbare mensen en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken, komen mogelijk al snel ook volgende groepen in beeld. In de brief van 21 december van Minister de Jonge wordt deze volgorde

 • 60-plussers:
  • Met een medische indicatie, bijv. diabetes, luchtwegziekten, chronische nierziekten, afweerstoornis.
  • Zonder medische indicatie. Bij deze groep starten we met de oudste leeftijd cohorten, omdat deze mensen het meest kwetsbaar zijn. Hierbij geldt dat een nadere onderverdeling mogelijk noodzakelijk zal zijn, in verband met de omvang van de leveringen van vaccins.
 • Mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie;
 • Zorgmedewerkers van bovengenoemde groepen;
 • Zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19
 • Overige zorgmedewerkers;
 • Mensen tussen de 18 en 60 jaar. Het gaat daarbij om iedereen zonder onderliggend lijden.

Zodra er meer bekend is over het tijdspad en het beleid omtrent de vaccinaties zullen de leden hierover geïnformeerd worden. Klik hier voor de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid.

 

Uitvoeringsrichtlijn
Hier ziet u de uitvoeringsrichtlijn ‘Covid-19-vaccinatie 2021’ van het RIVM met in bijlage 2 de prioritering.

 

Communicatiemiddelen

De publiekscampagne vanuit de Rijksoverheid is op 14 december van start gegaan. Sindsdien zijn er radiospotjes waarin wordt verwezen naar de website www.coronavaccinatie.nl. Op de website is informatie te vinden over de vaccins, uitleg over de werking, bijsluiters, bijwerkingen etc. Daarnaast kan iedereen vragen stellen via het landelijke telefoonnummer 0800-1351.

 

Het ministerie van VWS heeft ook een toolkit gepubliceerd. Hierin staan verschillende communicatiemiddelen over coronavaccinatie. Zoals een tijdlijn, factsheet, infographic en radiospot.

 

Veel gestelde vragen

Bo heeft een document met veel gestelde vragen over het Covid-19 vaccin. Deze vindt u hier. Daarnaast heeft het RIVM, een filmpje gemaakt met uitleg over het vaccin.

 

 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement