Digitalks met Cicogna Kraamzorg Limburg

Bo Geboortezorg is gestart met de reeks ‘DigiTalks’. Centraal staat het delen van de ervaringen van kraamzorgorganisaties omtrent het digitaliseringsproces. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van de enquête ‘digitalisering en digitale gegevensuitwisseling’.

Delen van ervaringen
Bo presenteert de eerste publicatie in de reeks ‘DigiTalks’ waarbij Bo in gesprek gaat met kraamzorgorganisaties om hun ervaringen met – en gedachtes over – digitalisering te delen binnen de kraamzorg sector. Er wordt ingezoomd op software, hardware en randvoorwaarden zoals communicatie naar de kraamverzorgenden en scholing. Cicogna Kraamzorg trapt de reeks af; zij werken volledig digitaal.
In dezelfde reeks spreekt Bo ook kraamzorgorganisaties die momenteel bezig zijn met het digitaliseren van hun zorgproces. Er zijn kraamzorgorganisaties die in dezelfde situatie zitten of nog moeten starten met digitaliseren. Bo is er van overtuigd dat het delen van zo veel mogelijk ervaringen het digitaliseringsproces voor iedereen makkelijker maakt.

Aanmelden DigiTalks
Bent u actief bezig met digitalisering binnen een kraamzorgorganisatie? Wilt u graag uw ervaringen delen en samenwerken met Bo om de reeks DigiTalks voort te zetten? Of heeft u verzoeken over bepaalde onderwerpen binnen digitalisering die u graag besproken ziet zoals digitale veiligheid? Dan kunt u mailen naar c.munts@bogeboortezorg.nl