Extra financiering voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De komende weken worden alle regionale partnerschappen en VSV’s die nog aan willen sluiten persoonlijk of via (online) bijeenkomsten geïnformeerd. Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg met als doel het verbeteren van de geboortezorg.

Financiering
De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het beheer en onderhoud van digitale gegevensuitwisseling tot 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten zijn voor het beheren van digitale gegevensuitwisseling en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren

 

VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Ga voor meer informatie naar de websites van VIPP Babyconnect en DUS-i of stuur een email naar info@carecodex.org