Herinnering ingang prenataal huisbezoek JGZ per 1 juli 2022

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangenomen. In deze wijziging is opgenomen dat alle gemeenten het prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) moeten inkopen om aan te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Deze wetswijziging gaat in per 1 juli 2022.

In opdracht van het ministerie VWS heeft het NCJ een handreiking ontwikkeld voor de uitvoering van deze wetswijziging. U vindt deze handreiking hier.

Bo Geboortezorg is benieuwd hoe u de invoering van het PHB JGZ ervaart. U kunt uw ervaringen delen via helpdesk@bogeboortezorg.nl.