Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg

Binnen het programma VIPP Babyconnect is er de opdracht om structuur aan te brengen aan innovatie en beheer van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit voor als het programmabureau VIPP Babyconnect ophoudt te bestaan. In de innovatie- en beheer cyclus zal onder andere de innovatie van softwaresystemen borgen. Een innovatie- en beheercyclus zorgt voor een besluitvormingsstructuur waarin de afspraken rondom innovatie en beheer goed zijn vastgelegd.

De innovatie- en beheercyclus wordt ontworpen in een werkgroep samen met de geboortezorgpartijen, waaronder Bo. De cyclus moet voldoen aan de zogenoemde NEN 7522.
Deze norm stelt norm eisen aan organisaties die standaarden en stelsels van standaarden ontwikkelen en beheren. Tevens worden er rollen en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden omschreven zodat de geboortezorgpartijen hun steentje kunnen bijdragen.
Momenteel is de cyclus voor innovatie en beheer nog in concept en bestaat uit vijf stappen. De focus in de werkgroep ligt nu voornamelijk bij het invullen van de stappen in de cycli en het bepalen van de taken van de verschillende geboortezorgpartijen. Dit wordt bepaald en getoetst door middel van het proefdraaien van de cyclus tijdens de werkgroep. Er is ook een factsheet over de Innovatie- en Beheercyclus over wat het is, waarom het nodig is en welke partijen betrokken zijn.