Input sector kraamzorg commissiedebat leefstijlpreventie

Op 24 maart heeft het Algemeen Overleg (AO) leefstijlpreventie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) plaatsgevonden. Op 22 maart heeft Bo in een brief de leden van de vaste commissie van input voorzien. U lees de volledige brief hier!
 
In de brief vraag Bo de aandacht voor de sector kraamzorg. Bo heeft de commissieleden er op geattendeerd dat de Monitor Kansrijke Start onder agendapunt 31 een fout bevat met betrekking tot indicator 10: de hoeveelheid gezinnen die geen kraamzorg afneemt. Daarnaast heeft Bo in een oproep aan de commissieleden gevraagd om meer aandacht voor het belang van de investering in de preventieve rol van kraamzorg en de erkenning van de rol van kraamverzorgenden als preventiespecialist. Tot slot, heeft Bo de oproep gedaan voor het afschaffen van de eigen bijdrage op kraamzorg en aandacht te schenken aan de positieve gevolgen die het afschaffen van de eigen bijdrage heeft op het gebied van preventie.