Invoering Wtza en inregelen intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onder de Wtza gelden nieuwe eisen zoals de meldplicht, de vergunningsplicht, inregelen intern toezicht en de jaarverantwoordingsplicht. De meeste eisen zijn voor de kraamzorgsector nieuw en leiden daarom tot vragen. Zo ook zijn door de leden rondom het onderwerp intern toezicht vragen aan Bo gesteld. Bo onderzoekt op welke wijze de leden hierin ondersteund kunnen worden. 

Bo College 19 april
In navolging op het ALV in oktober en verstrekte informatie via nieuwsberichten en de website, zal er een verdiepend college plaatsvinden op 19 april aanstaande. Tevens zal separaat nadere aandacht worden besteed aan de JMV verplichting voor onze leden per 2023.  De uitnodigingen volgen per directiemail. Momenteel verzamelt Bo alle Wtza gerelateerde vragen die door leden aan Bo zijn gesteld.

Inregelen Intern toezicht
In het kader van de Wtza gelden de eisen rondom intern toezicht alleen voor kraamzorgorganisaties met meer dan 25 zorgverleners. Voor een aantal kraamzorgorganisaties geldt de eis van intern toezicht al vanuit de Governancecode Zorg. Voor die bestaande organisaties die dit niet al conform de Governancecode geregeld hebben geldt de verplichting pas wanneer zij een vergunning aanvragen. De overgangstermijn hiervoor is volgens de Wtza nog bijna twee jaar, namelijk tot aan 2024.

Praktisch gezien betekent dit dat er voor deze organisatie nog voldoende tijd is om  de uitvoeringspraktijk vorm te geven al dan niet met ondersteuning van Bo op een aantal onderdelen.

Wij zullen u hierover op 19 april verder informeren. Laat het ons weten wanneer u tussentijds vragen of opmerkingen heeft zodat wij die dan ook mee kunnen nemen. Indien er voortijds  belangrijke informatie beschikbaar komt zullen we de leden hierover uiteraard vast informeren!