Kansrijke Start: Wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’

Het afgelopen jaar hebben verschillende veldpartijen, waaronder Bo Geboortezorg, samengewerkt om aanstaande ouders en (zorg)professionals bewust te maken van het belang van gezond zwanger worden. Door als (zorg)professional de vraag te stellen: ‘Wilt u het komende jaar zwanger worden?’ kan men het gesprek over gezond zwanger worden starten. Om de (zorg)professionals bij dit gesprek te helpen is de wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’ ontwikkeld.

Wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’

De wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’ bestaat uit verschillende handelingsopties die gebruikt kunnen worden op basis van het antwoord dat de cliënt geeft op de vraag of zij het komende jaar zwanger wil worden. In de wegwijzer wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Zwangerwijzer.nl of naar Nunietzwanger.nl.

Preconceptiezorg in de kraamzorg

Veel kraamverzorgenden bespreken het onderwerp preconceptiezorg maar doen dit vaak indirect in het kader van voorlichting over onderwerpen zoals anticonceptie. Bij kwetsbare zwangeren, of als er specifieke aanleiding toe is, wordt daarnaast door kraamverzorgenden het programma ‘Nu niet zwanger’ besproken. De wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’ heeft als doel om de kraamverzorgende te ondersteunen in het gesprek over (opnieuw) gezond zwanger worden.

U vindt de wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’ hier.