Maatregelen Covid-19 in de kraamzorg vervallen

Op 15 maart 2022 heeft minister Kuipers tijdens de persconferentie bekend gemaakt vanaf 23 maart de landelijke Covid-19 maatregelen los te laten. Het is daarom niet realistisch om in de kraamzorg wel aan maatregelen vast te blijven houden. Echter is er bij veel kraamzorgorganisaties sprake van capaciteitsproblematiek t.g.v. van quarantaine van zorgmedewerkers. Daarom heeft de Taskforce Covid-19 besloten om de Covid-19 maatregelen in de kraamzorg los te laten, maar organisaties met capaciteitsproblemen de mogelijkheid te geven om bepaalde maatregelen voorlopig te blijven hanteren.

Loslaten maatregelen

De Taskforce Covid-19 adviseert om de maatregelen specifiek voor de kraamzorg te laten vervallen. Dat betekent dat beeldbellen niet langer geadviseerd wordt, en dat de adviezen rondom kraamvisite vervallen.

De adviezen rondom de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijven wél gelden. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM: PBM buiten het ziekenhuis & testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Dit betekent dat:

  • de kraamverzorgende preventief een chirurgisch neusmondmasker minstens type II draagt in het gezin;
  • de kraamverzorgende zich houdt aan de basisregels;
  • er voor de intake/zorg een triage gedaan wordt.

Meer informatie over de PBM leest u hier.

Uitzonderingen bij capaciteitsproblematiek

Voor organisaties die capaciteitsproblemen ondervinden ten gevolge van zorgmedewerkers die in quarantaine moeten is er de mogelijkheid om de eerder geldende maatregelen voor de kraamzorg aan te houden. Het gaat hierbij om:

  • Beeldbellen i.p.v. een fysieke intake (intake aan huis);
  • Advies om geen kraamvisite ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is en/of een maximum van 2 bezoekers per dag.

Protocol kraamzorg bij gezin met (verdenking op) Covid-19

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is blijft het protocol van het KCKZ gelden. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Het huidige protocol bij situaties met een (verdenking op) Covid-19 in het kraamgezin vindt u hier.