Matchmaker Zorg komt breed beschikbaar voor de kraamzorg

Hieronder vindt u het nieuwsbericht van FWG omtrent de overdacht van het eigendomsrecht van Matchmaker Zorg voor de kraamzorg. 

VAN FWG PROGRESSIONAL PEOPLE NAAR ICT4KRAAM
De applicatie Matchmaker Zorg krijgt vanaf januari 2022 een plek in de nieuwe planningssoftware ‘ISK10’ van ICT4KRAAM. Hiermee draagt FWG Progressional People het eigendomsrecht van Matchmaker Zorg voor de kraamzorg over.

Matchmaker Zorg is in 2014 ontwikkeld door FWG Progressional People. Het is een innovatieve applicatie die cliënten aan zorgverleners koppelt op basis van persoonlijkheid, wensen en voorkeuren. Hoewel het gedachtengoed toepasbaar is in de hele zorg, heeft vooral de geboortezorg Matchmaker Zorg toegepast. Hilde Verbruggen, directeur van Welkom Kraamzorg, is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van Matchmaker Zorg: “Matchmaker Zorg is niet alleen om de juiste match te creëren, maar vooral ook om de kraamverzorgende van de juiste informatie te voorzien voordat ze starten in het gezin. De kraamverzorgende kan van tevoren zien wat een gezin belangrijk vindt en waar we extra aandacht voor moeten hebben. Dit helpt om zowel het gezin als de kraamverzorgende samen een goede start en goede sfeer hebben in deze belangrijke eerste fase.”

KLANT- EN MEDEWERKERSTEVREDENHEID
Een eerder evaluatieonderzoek in de kraamzorg heeft uitgewezen dat, door gebruik te maken van Matchmaker Zorg, de klanttevredenheid stijgt. Gezinnen met een pasgeboren kind zoeken een klik met de kraamverzorgende, zij hechten waarde aan persoonlijke eigenschappen. Heeft een gezin behoefte aan een rustig of energiek persoon? Iemand die structuur boven alles stelt, of juist heel flexibel kan inspringen? Maar ook: is het van belang dat iemand van honden houdt, of het leuk vindt om activiteiten met broertjes en zusjes te ondernemen?

De traditionele manier van het ‘matchen’ van een cliënt aan een verzorgende gebeurt alleen op basis van beschikbare tijd van een verzorgende en reisafstand. Door ook gebruik te maken van de persoonlijke kenmerken van cliënt en verzorgende, kan de organisatie een grote slag slaan in zowel cliënt- als medewerkerstevredenheid. Want ook medewerkers beleven meer plezier aan hun werk als zij worden ingezet op basis van hun interesses, persoonlijkheid en talenten. Daarnaast geeft het de organisatie stuurinformatie met betrekking tot werving en scholing.

AANJAGER VAN INNOVATIE
Waarom draagt FWG Progressional People Matchmaker Zorg over? Algemeen directeur Jan Helmond: “FWG is van en voor de zorg. De eventuele winst die het bedrijf FWG Progressional People maakt, geven we altijd terug aan de zorg. Het ontwikkelen van een innovatief product als Matchmaker Zorg is daar een mooi voorbeeld van. Het is nu tijd om die rol als aanjager van innovatie bij Matchmaker Zorg over te laten nemen door het veld. Ik ben blij dat ICT4KRAAM de potentie ziet van dit fantastische product. En ik ben ervan overtuigd dat zij het naar een volgende fase kunnen brengen qua doorontwikkeling, implementatie en opschaling. Overigens blijft FWG het gedachtengoed zorgbreed omarmen en betrokken bij doorontwikkelingen.”

KRAAM.ONLINE VERVANGT ISK
ICT4KRAAM is een non-profit vereniging met veertien aangesloten kraamzorgorganisaties. Gezamenlijk zijn zij via de vereniging eigenaar van het bekende softwarepakket ISK (Informatie Systeem Kraamzorg). ISK ondersteunt het complete proces van de kraamzorg, zowel administratief, qua planning als zorginhoudelijk.

Raoul Zonnenberg is directeur van ICT4KRAAM: “Meer dan de helft van de jaarlijkse geboorten in Nederland wordt geregistreerd in ISK. We willen een kwaliteitsslag maken en zijn hard bezig met de ontwikkeling van een nieuwe cloudoplossing, ISK10. We integreren Matchmaker Zorg in deze nieuwe cloudopzet. Onze leden kunnen daarmee kosteloos gebruik maken van Matchmaker Zorg, dat wij zien als een mooie verrijking van ons pakket.” ISK10 zal vanaf januari 2022 worden ontsloten naar de bestaande en nieuwe leden.

Voor de volledige versie van het nieuwsbericht op de website van FWG klik hier.