Minister Kuipers vraagt Tweede Kamer om uitstel behandeling Wegiz na EU-verordening

Minister Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg twee maanden uit te stellen. Aanleiding hiervoor is dat de minister eerst een voorstel voor een Europese verordening wil afwachten. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat over hoe gegevens elektronisch worden uitgewisseld.

Minister Kuipers heeft het verzoek middels een Kamerbrief ingediend. Reden hiervoor is dat de Europese Commissie 3 mei een voorstel voor een verordening zou publiceren. Een verordening is bindend en geldt voor de gehele Europese Unie. De verwachting is dat het voorstel veel vlakken van de Wegiz raakt. Kuipers benadrukte dat hij daarom de publicatie eerst wil analyseren voorafgaand aan het plenaire debat. De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met het uitstel van de behandeling van de Wegiz.

Digitale Gegevensuitwisseling in de Europese Unie

De Europese Commissie heeft inmiddels het voorstel van de verordening gepubliceerd. Het volledige document kunt u hier vinden. Met het voorstel van de verordening wil de Europese Commissie de gezondheidszorg in heel Europa verbeteren. Het moet mogelijk worden om gezondheidsgegevens in eigen land of in andere lidstaten te beheren en te gebruiken. De Europese Commissie verzekert dat volledige naleving van de hoge EU-normen voor gegevensbescherming worden gewaarborgd. Het voorstel moet nog eerst goedgekeurd worden de Raad en het Europees Parlement.