Nieuwsbericht | 18 oktober 2021

 

Project Indiceren in de kraamzorg

 

De afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de KLIM waarbij de details beter zijn uitgewerkt en de voorbereiding op de pilot een flink aantal stappen gevorderd is. Zo is er flink vooruitgang geboekt in het onderzoeksvoorstel en bij het uitwerken en realiseren van de randvoorwaarden van de pilot.

 

KLIM

Wat houdt de KLIM ook alweer in? Met de KLIM wordt de kraamverzorgende nog meer in haar kracht gezet als zorgprofessional. De kraamverzorgende of de intaker deelt de cliënt in een zorgpakket in. Ze bepaalt deze pakketindeling op basis van objectieve criteria die zij registreert of signaleert vanuit haar professie.

 

De KLIM zorgt er ook voor dat de cliënt meer betrokken wordt bij haar eigen zorgindicatie. Tijdens de intake en ook tijdens de kraamperiode wordt met behulp van de GIZ gestructureerd het gesprek met de cliënt aangegaan om haar zorgbehoefte goed in beeld te krijgen. Hier kan de zorg vervolgens op worden afgestemd: Zorg op Maat.

 

Pilot

Met de KLIM kan het zijn dat een cliënt 10 dagen na haar bevalling nog steeds recht heeft op kraamzorg. Dit past echter niet binnen de aanspraak van kraamzorg binnen de Zorgverzekeringswet. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels aan het Zorginstituut Nederland gevraagd om de aanspraak van kraamzorg opnieuw te bekijken. Vooruitlopend op dit advies van het Zorginstituut hebben het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ons toestemming gegeven om een pilot uit te voeren die buiten de huidige aanspraak valt. Hiervoor moeten we een aanvraag doen via de innovatieregeling.

 

Ook andere randvoorwaarden voor de pilot worden steeds verder uitgewerkt. Zo is één van de softwareleveranciers bezig met de ontwikkeling van een pilot-module waarmee we de benodigde data in de pilot kunnen gaan verzamelen.

 

Kader doelen kraamzorg

Binnen het overkoepelende project Zinnige Kraamzorg is het Kader Doelen Kraamzorg (KDK) ontwikkeld. Met dit KDK beschrijven we de kaders van de kraamzorg én hopen we de cliënt meer zicht te geven op waar de kraamverzorgende voor is opgeleid en wat de kraamverzorgende voor haar kan betekenen. Om dit goed aan de cliënt over te kunnen brengen hebben we het KDK, in samenwerking met Pharos, Patiëntenfederatie Nederland en het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) vertaald naar een filmpje. Dit filmpje bevindt zich in de afrondende fase en we hopen jullie op korte termijn de eindversie te kunnen tonen.Gepubliceerd op 19 oktober 2021
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement