Nieuwsbericht | 28 mei 2019

 

Rookvrije Start

 

Taskforce rookvrije start

De Taskforce, in juni 2016 opgericht, is een samenwerkingsverband van alle zorgverleners die betrokken zijn bij geboortezorg (waaronder kraamzorg), jeugdgezondheidszorg, huisartsen en stoppen-met-roken (SMR) zorg met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, het College Perinatale Zorg, het Trimbos Instituut en ZonMw.


De Taskforce vindt dat elk kind recht heeft op een rookvrije start. Het doel van de taskforce is het zorgverleningsproces voor (aanstaande) ouders die roken te optimaliseren met alle betrokken zorgverleners zodat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven.

De Taskforce stimuleert dit door:

  • De multidisciplinaire geboortezorg die gericht is op stoppen met roken en gestopt blijven door (aanstaande) ouders voor, in of na de zwangerschap te bevorderen.
  • De jeugdgezondheidszorg die gericht is op stoppen met roken en gestopt blijven door ouders na de zwangerschap en voor een volgende zwangerschap te bevorderen.
  • Publiciteit te geven aan dit onderwerp en kennis te verbeteren bij de betrokken beroepsgroepen en het publiek.
  • De beroepsgroepen te stimuleren om een gezamenlijk standpunt in te nemen en het KNMG standpunt: “op naar een rookvrije samenleving” daarin op te nemen.

Toolkit

De Taskforce heeft een toolkit samengesteld met diverse materialen ter ondersteuning bij het agenderen en bespreken van stoppen met roken. In deze toolkit vindt u:

  • Materialen ter agendering Rookvrije Start: U kunt op verschillende manieren aandacht geven aan een rookvrije start, zoals via presentaties of in de nieuwsbrief. Hier staan alle materialen op een rijtje die u hierbij kunt gebruiken.U vindt hier o.a. de Gesprekskaart Rookvrije Start voor de kraamzorg.
  • Kennisproducten voor professionals: In deze rapporten, factsheets en materialen krijgt u meer informatie over de prevalentie en risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap.
  • Materialen voor (aanstaande) ouders: De volgende materialen kunt u in uw organisatie gebruiken en zijn gericht op (aanstaande) ouders.

 

Ambitie taskforce

Om haar doelstelling voor 2020 te behalen, richt de taskforce haar focus op het ontwikkelen van zorgpaden binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden(VSV’s) en de JGZ organisaties (JGZ’s).

De Taskforce wil het SMR-beleid van de VSV’s en JGZ’s in kaart brengen via een monitor en visitaties. De Taskforce wil zo meer inzicht krijgen in deze zorg op lokaal niveau en vervolgens de deskundigheid en inzet van VSV’s en JGZ’s via haar netwerk bevorderen.

Lees hier het volledige beleidsplan.

 

Niet roken beleid KCKZ

Ook het KCKZ heeft in het kader van Rookvrije start een beleid met betrekking tot roken opgesteld:

  • Rookvrije werkplek: Tijdens de intake informeert de kraamzorgorganisatie of er in een gezin gerookt wordt door vader en/of moeder of andere aanwezige gezinsleden in de kraamperiode. Indien er gerookt wordt is het verzoek aan de cliënt om dit niet te doen in het bijzijn van de kraamverzorgende.
  • Afspraken met rokende kraamverzorgenden: Iedere kraamverzorgende is op de hoogte van de schadelijkheid van derdehands rook en het belang van goed voorbeeldgedrag. De kraamverzorgende rookt niet binnen bij het gezin waarin zij werkzaam is.

 

Verplichtingen werkgever

Als werkgever heeft bent u wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om de overlast van roken op de werkvloer te beperken. De Arbowet en de Tabaks- en Rook-warenwet bepalen dat werkgevers moeten voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan schadelijke, kankerverwekkende stoffen. Roken op een werk- of pauzeplek, zoals de kantine, is dus niet toegestaan.

Wilt u  uw medewerkers een steuntje in de rug geven om te stoppen met roken? Lees dan eens deze whitepaper ‘Stoppen met roken op het werk’.Gepubliceerd op 28 mei 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement