Nieuwsbericht | 1 april 2019

 

 

Subsidies duurzame inzetbaarheid

 

Momenteel kunnen organisaties aanspraak maken op twee subsidies voor projecten omtrent de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

1. Subsidie Europees Sociaal Fonds voor projecten duurzame inzetbaarheid

De overheid stelt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers moeten verbeteren.

 

De subsidie

De subsidie die organisaties kunnen aanvragen bedraagt maximaal €12.500,-. Met deze subsidie kunnen organisaties de helft van de advieskosten voor projecten in duurzame inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen. De subsidie is dus alleen bedoeld voor de kosten van een externe adviseur die helpt bij het project. Voor het krijgen van de subsidie moet de organisatie zelf de andere helft van de kosten betalen. Bovendien moeten de subsidiabele kosten op minimaal €12.000,- zijn begroot en mag het project maximaal 12 maanden duren.

 

Aanvraagprocedure

Het proces bestaat uit meerdere stappen die tijdsgebonden zijn:

 1. Het indienen van de aanvragen: in een van de drie genoemde tijdvakken;
 2. Het beoordelen van de aanvragen: uiterlijk binnen achttien weken na sluiting van het tijdvak;
 3. Het uitvoeren van het project: projectperiode duurt maximaal 12 maanden;
 4. Het declareren van de einddeclaratie: uiterlijk zes weken na het aflopen van de projectperiode;
 5. Het beoordelen van de einddeclaratie: betaling binnen 90 dagen nadat het verzoek tot vaststelling van de subsidie door ons is ontvangen.

 

De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Uitvoering van Beleid. Om de kans op het krijgen van de subsidie te vergroten kunt de subsidieregeling en de brochure over de regeling doornemen. Hier vindt u tips voor een succesvolle aanvraag van de subsidie.

 

Indien u al eens een subsidie heeft gekregen voor een project binnen duurzame inzetbaarheid heeft u geen recht op nog een subsidie.

 

Aanvraagtermijn

De subsidie kan worden aangevraagd van 8 tot en met 12 april.

 

Uitkering van de subsidie

De looptijd van het project start op de dag na dagtekening van de subsidieverlening. Binnen zes weken na afloop van het project moet de organisatie een einddeclaratie indienen. Wanneer deze is goedgekeurd door Uitvoering van Beleid, krijgt de organisatie het subsidiebedrag uitbetaald.

 

2. Subsidie van de werkgeversvereniging AWVN, FNV en CNV Vakmensen

Bovengenoemd sociale partners willen samen in organisaties zo veel mogelijk medewerkers duurzaam aan het werk krijgen én houden. Daarom kan je als organisatie een subsidie aanvragen. Met de subsidie kan je als organisatie onder andere gebruik maken van deskundige adviseurs, krijg je hulp bij het opstellen van een actieplan, krijg je begeleiding bij verbetertrajecten en kan je als organisatie gebruik maken van praktische instrumenten.

 

Voor zowel organisaties als medewerkers is het van belang dat de medewerkers hun werk vitaal, competent, betrokken en met plezier kunnen doen. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Kortom: dat we allemaal duurzaam inzetbaar zijn.

 

Waar kan je gebruik van maken met de subsidie?

 • Betrokken adviseurs namens de bovengenoemde sociale partners met kennis en ervaring;
 • Een analyse van de huidige en de gewenste situatie vanuit perspectief van management én werknemers;
 • Werken naar een door management en werknemers gedragen toekomstgericht actieplan voor Duurzame Inzetbaarheid;
 • Begeleiding bij verbetertrajecten;
 • Praktische instrumenten en
 • Veranderkundige benadering.

 

Wanneer kan je als organisatie aanspraak maken op de subsidie?

Organisaties met een brede duurzame inzetbaarheidsvraag, d.w.z. dat er meerdere thema’s een rol spelen en organisaties waarin duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door de aard van het (productie-) werk, een uitdaging is.

 

Financiering

Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van SZW. Wel wordt een financiële bijdrage gevraagd, afhankelijk van omvang van organisatie en intensiteit van het traject. Vooraf vindt een intake plaats en wordt een maatwerkplan opgesteld, inclusief inzicht in deze bijdrage.

 

Meer informatie of aanmelden?

Bekijk de flyer voor meer informatie en hoe je je als organisatie kan aanmelden om in aanmerking te komen voor de subsidie.Gepubliceerd op 1 april 2019
 
 
 

Contact


 
Locatie
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (Unit W.4.3 + W.4.4)
3526 KS Utrecht
Copyright © SD Communicatie    Disclaimer    Privacy Statement