Onderhandelingsresultaat Cao Kraamzorg

Loonsverhogingen, extra periodiek verhoging van reiskostenvergoeding

Bo Geboortezorg en de vakbonden AVV, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV en NU’91 zijn sinds maart 2022 met elkaar in gesprek over een nieuwe Cao Kraamzorg. De partijen hebben zich gezamenlijk sterk gemaakt voor betere arbeidsvoorwaarden voor kraamverzorgenden. Op 14 juli 2022 is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen partijen. Kraamverzorgenden krijgen in 2022 3% loonsverhoging (onderdeel van deze verhoging is de stijging van het uurloon met 0,3%) en in 2023 2%. Daarnaast stijgt de reiskostenvergoeding per 2023 naar netto €0,21 per km en wordt er een extra periodiek aan het einde van de schaal toegevoegd.

Cao-onderhandelingen kraamzorg
De betrokken partijen hebben zich vanaf maart 2022 ingezet voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de kraamzorgsector. Het was een langdurig en soms moeizaam proces met veel onderhandelingen. In deze tijd van inflatie en arbeidsmarktproblemen is het van belang voor de medewerkers en sector Kraamzorg dat er een resultaat is bereikt.

Onderhandelingsresultaat
In het onderhandelingsresultaat is een salarisverhoging per 1 maart 2022 opgenomen van 3% (onderdeel van deze verhoging is de stijging van het uurloon met 0,3%) en per 1 februari 2023 van 2%. Per 1 januari 2023 worden alle reiskosten €0.21 netto per kilometer. Voor de kraamverzorgenden die ver rijden wordt een extra bepaling opgenomen; zij ontvangen vanaf 23 kilometer €0,26 per afgelegde kilometer. De twee onderste periodieken in de schalen 15 t/m 50 vervallen en er wordt een extra periodiek toegevoegd aan het einde van de schalen 35 t/m 50. Daarnaast wordt de wachtdienstvergoeding verhoogd naar 150% indien de kraamverzorgende niet wordt opgeroepen. Ook wordt tijdens de looptijd van de cao onderzocht hoe de organisatie van wachtdienst optimaal vorm kan krijgen om te zorgen voor een betere afstemming tussen werk-privé balans en te voldoen aan de wensen en mogelijkheden van de werknemers en werkgevers in de sector.  De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. De achterbannen van Bo en de vakbonden worden uiterlijk in augustus geraadpleegd over dit resultaat.