Openstelling portal Desan voor aanlevering kwaliteitsgegevens kraamzorg over verslagjaar 2021

Maandag 21 februari was de startdatum voor de wettelijke verplichte aanlevering van kwaliteitsgegevens kraamzorg over verslagjaar 2021. Tot en met 20 april hebben kraamzorgorganisaties en ZZP’ers de tijd om via de portal van Desan hun gegevens aan te leveren.

De uitvraag voor kraamzorgorganisaties wordt georganiseerd door Bo Geboortezorg. Voor leden van Bo Geboortezorg zijn er geen kosten gemoeid met de aanlevering van de gegevens. Zij hebben via Desan de benodigde inlogcodes ontvangen. Indien u ook wilt voldoen aan uw aanleverplicht maar geen lid bent dan zijn hier wel kosten aan verbonden. U kunt zich hiervoor wenden tot de helpdesk van Desan; kraamzorg@desan.nl, na betaling krijgt u van hen inlogcodes toegestuurd. In het handboek en dataprotocol behorend bij de uitvraag over verslagjaar 2021 vindt u een nadere toelichting op de werkwijze en afspraken over de gegevensverwerking.