Persbericht: Tien procent erbij voor de werknemers in de kraamzorg

Tien procent erbij voor werknemers in kraamzorg

Onderhandelingsakkoord vakbonden en Bo Geboortezorg

UTRECHT – Werknemers in de kraamzorg gaan er nog voor de zomer tien procent op vooruit. Dit is het onderhandelingsakkoord dat donderdag 25 april is vastgesteld. Vorige maand werd een onderhandelresultaat ondertekend door vakbonden AVV, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, NU’91 en Bo Geboortezorg. Het resultaat werd al eerder akkoord bevonden door de achterban van alle vakbonden en Bo Geboortezorg. Na het vaststellen van het convenant 2024-2025 op donderdag, is nu ook de nieuwe cao kraamzorg een feit.

Het onderhandelakkoord omvat onder andere salarisafspraken, waarbij werknemers in de kraamzorg vanaf 1 januari 2024 een structurele salarisverhoging van 3,5% ontvangen, gevolgd door een verdere verhoging van 3,5% vanaf 1 april 2024 en daar bovenop nog eens 3% vanaf 1 juni 2024. Daarmee voorziet de nieuwe cao – deels met terugwerkende kracht – in een loonsverhoging van bij elkaar precies tien procent.

Andere afspraken
Naast deze loonsverhoging zijn er afspraken gemaakt over het bespreekbaar maken van klachten over overgang en menstruatie en het treffen van passende maatregelen in het belang van de werknemer.

Om betere arbeidsvoorwaarden te scheppen wordt er ook werk gemaakt van een veiligheidsprotocol. Deze moet uiterlijk op 30 juni 2024 in werking treden. Verder komt er voor 1 juni een lijst met aanbevelingen over arbeidstijden. Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt over de capaciteitsplanning en de noodzakelijke vernieuwing van de kraamzorgsector.

Duidelijk signaal
Bo Geboortezorg noemt het bereikte onderhandelingsakkoord “goed nieuws voor de kraamsector”. “Het bereiken van dit akkoord getuigt van de positieve inzet van alle betrokken partijen om de beloning en de arbeidsomstandigheden in de kraamzorg te verbeteren en daarbij een eerste stap te zetten naar aan aantrekkelijkere sector”, stelt bestuurslid van Bo geboortezorg Walther Tibosch. “Het is een duidelijk signaal naar onze kraamverzorgenden dat zij voldoende beloond moeten worden voor hun werk en onmisbaar zijn voor het behoud van dit zinvolle beroep.”

Resultaat omgezet naar akkoord
Gistermiddag is het onderhandelingsresultaat omgezet naar een akkoord, nadat de laatste betrokkene heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de generieke afspraken die gemaakt zijn tussen Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland. Deze afspraken maken deel uit van een convenant dat tussen beide partijen wordt afgesloten voor de periode 2024-2025.


Voor meer informatie of een interviewverzoek kunt u contact opnemen met Bo Geboortezorg: 085 0471 999