Project partuspoules: pilot KSV Den Bosch in volle gang!

Bo is samen met KSV Den Bosch per januari 2022 van start gegaan met pilot 2. Van KSV Den Bosch nemen de organisaties – Arons zorg, Welkom Kraamzorg en Natus Kraamzorg – deel aan de pilot. De poule is opgezet voor avond- en nachtdiensten en wordt gebruikt voor zowel thuisbevallingen als ziekenhuisbevallingen.

KSV Den Bosch

Pilot 2 bij KSV Den Bosch is in volle gang. Gedurende de maand januari zijn de puntjes op de i gezet om de pilot gestroomlijnd te laten lopen. De basis is gelegd en met volle enthousiasme is KSV Den Bosch aan het kijken op welke manier een doorstart te maken.

Onderzoek
Voorafgaand aan pilot 2 zijn enquêtes afgenomen met kraamverzorgenden, directieleden en verloskundigen. Deze enquêtes maken onderdeel uit van de nulmeting en gaan over de werkervaring zonderde inzet van partuspoules. Na afloop van de pilot worden nogmaals enquêtes afgenomen, maar dan over de ervaring mét de inzet van partuspoules.

Naast de enquêtes is Bo bezig met het inplannen van de interviews. Begin april worden interviews afgenomen met kraamverzorgenden, verloskundigen, directieleden en cliënten. De combinatie van deze twee, brengt uiteindelijk een definitieve uitkomst.  

Resultaten pilot 1

De eerste tussentijdse resultaten van pilot 1 zijn bekend en gedeeld met de stakeholders in het veld. Dit zijn de resultaten van de enquêtes. Ook zijn deze uitkomsten tijdens het Bo College Arbeidsmarkt op 27 januari behandeld. Naast de enquête resultaten, heeft de onderzoeker onlangs ook de resultaten van de interviews bekend gemaakt. Deze resultaten zijn gedeeld met de deelnemers van pilot 1. 

In het vervolg worden de enquête en interview resultaten aan elkaar gekoppeld. De leden worden ervan geïnformeerd wanneer het definitieve resultaat hiervan bekend is.