Publicatie PWD 3.2.3 en gebruikershandleiding

Nictiz heeft een nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg gepubliceerd, het Perinataal Woordenboek en Dataset (PWD) versie 3.2.3. Nictiz zet met de publicatie de eerste stap naar een duurzaam informatiestelsel in de Geboortezorg. Alle afzonderlijke datasets zijn in deze versie samengevoegd. De publicatie is een mijlpaal voor het bereiken van eenheid van taal in de geboortezorg. 

Implementatie dataset in de kraamzorg softwarepakketten

Sinds de 1e publicatie in 2020 zijn de belangrijkste leveranciers van Kraamzorg softwarepakketten, te weten Atermes, Connexus en ICT voor kraam, aangehaakt bij dit proces. Zij hebben er in samenspraak met Nictiz voor gekozen om niet de standalone versie 3.1 in te bouwen maar te wachten op de samengevoegde versie 3.2.3. Hiermee is voorkomen dat al direct nieuwe updates moesten worden doorgevoerd. 

Gebruikershandleiding kraamzorg

Tevens heeft de focusgroep Kraamzorg een gebruikershandleiding kraamzorg gemaakt. De gebruikershandleiding is onderdeel van het PWD 3.2.3 en bedoeld voor de softwareleveranciers. Hiermee worden interpretatieverschillen voorkomen en kunnen zij samen met hun gebruikersgroepen beslissen hoe hun software er ‘boven water’ voor de gebruikers uit komt te zien.

Project digitalisering kraamzorg

Implementatie van de dataset is essentieel voor het project digitalisering waar Bo samen met Babyconnect, het KCKZ en de NBvK aan werkt. Pas wanneer kraamzorggegevens landelijke op gelijke wijze worden geregistreerd is het mogelijk om deze te vergelijken en digitaal uit te wisselen.

Pilot Perined landelijke registratie kraamzorgdata

Voor het vergelijken en analyseren van kraamzorgdata in relatie tot andere geboortezorggegevens is het verzamelen van (een deel) van de kraamzorgdata in een landelijke registratie noodzakelijk. Op dit moment wordt met Perined de opzet van een pilot besproken. Wanneer aan alle randvoorwaarden is voldaan kan hier in de 2e helft van 2022 mee worden gestart. Uiteraard volgt hier nog nadere informatie over.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het PWD 3.2.3 en/of over de implementatie ervan in uw software dan kunt u zich het beste wenden tot uw eigen softwareleverancier. Vragen over de dataset en het project digitaliseren kunt u stellen via de helpdesk van Bo. Op de website van Nictiz kunt u alle informatie vinden over PWD 3.2.3 en het informatiestelsel voor de Geboortezorg.