Publicatie regiorapportages NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 24 oktober 42 regiorapportages gepubliceerd met daarin o.a. het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijk beeld. Deze rapportages moet de regio’s helpen om gezamenlijke regioplannen op te stellen. Op deze manier kan een stap worden gezet naar passende zorg zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Deze 42 regio analyses van de NZa bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 ROZA-regio’s. Partijen kunnen deze regioanalyses zelf aanvullen met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg.

Klik hier voor de 42 regiorapportages.