Start onderhandelingen cao kraamzorg

Op 8 maart zijn de onderhandelingen gestart van Bo Geboortezorg met de vakbonden AVV, CNV, FBZ, FNV en NU’91 om te komen tot een nieuwe cao Kraamzorg. In het eerste overleg is terug geblikt op 5 jaar cao kraamzorg. Daarna is geïnventariseerd welke onderwerpen tijdens de cao besprekingen worden behandeld. Alle partijen hebben de wens uitgesproken om voor de zomer tot een cao te komen.

De genoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in vier clusters:

  1. Onderwerpen betreffende de organisatie van het kraamzorg werk;
  2. Onderwerpen betreffende de balans werk-privé;
  3. Onderwerpen betreffende het inkomen;
  4. Overige onderwerpen, waaronder looptijd van de cao en verduidelijking van cao-teksten.

Momenteel worden de vervolg overleggen gepland en de inhoudelijke besprekingen voorbereid.