Subsidie Coronabanen in de zorg opgeschort

Zorgaanbieders kunnen geen aanvraag doen voor de subsidie Coronabanen in de Zorg voor de periode januari tot en met juni 2022. De subsidieregeling is tijdelijk opgeschort door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanwege signalen van mogelijk misbruik van de regeling. De minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen, voordat overgegaan wordt tot verlenging.

De gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Hierbij kan worden gedacht aan ondersteunend kantoormedewerker of zorg-assistent/zorgbuddy. In 2021 werd voor bijna 84 miljoen euro aan subsidie verleend vanuit de regeling.

Het uitgangspunt is nu dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling voor de periode januari tot en met juni 2022. Het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling wordt mogelijk aangepast. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de signalen.

Wanneer er meer bekend is, informeert Bo u hierover.