Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) gaat de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) opnieuw openen. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd.

In een eerder nieuwsbericht informeerde Bo Geboortezorg u dat VWS de verlenging van de COZO tijdelijk had opgeschort. Dit vanwege signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling.

Extra maatregelen

Om het risico op misbruik bij de COZO 2022 te beperken, zal VWS extra maatregelen nemen. Voorbeelden hiervan zijn dat niet direct het gehele bedrag als voorschot wordt uitgekeerd en detacheerders moeten lid zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door Covid-19. De COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022. Meer informatie over de COZO 2022 vindt u hier.